Verksamhet och förvaltning

SAMKOMMUNSTYRELSEN 2021-2025

Medlemmar:

Hans-Erik Lindgren, ordf. (sfp)
Christian Dahlin, (sfp)
Ann-Sofi Storbjörk (sdp)
Ulla-Maria Åstrand (c)
Irene Strömberg (sfp)
Madeleine Englund-Svenlin (kd)
Boris Nygård (sf)

Ersättare:

Ann-Marie Granholm (sfp)
Camilla Roslund-Nordling (sfp)
Pentti Silvennoinen (sdp)
Karin Saarukka (kd)
Nina Brännkärr-Friberg (sfp)
Andreas Kronqvist (kd)
Leif Jakobsson (sfp)

Övriga:

Tom Hansén (rektor)
Pontus Wallis (ekonomichef)
Johanna Karlström (bokförare)

REVISIONSNÄMNDEN 2021-2025

Medlemmar:

Anton Broända, ordf.
Jonas Finne, viceordf.
Anders Nyberg
Hanna-Lea Ahlskog
Minna Ingram
Martin Slotte, KPMG revisor

Ersättare:

Maria Tokou
Alf Blomqvist
Mats Silvander
Annika Enlund-Piirto
Sami Koskinen

SAMKOMMUNSTÄMMAN

Medlemmar:

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunstämman. Varje medlemskommun utser till samkommunstämman högst tre (3) representanter.

Kronoby
Karleby
Pedersöre
Jakobstad
Larsmo

Medlemskommunerna väljer sina representanter/representant särskilt till varje samkommunstämma.