Verksamhet, förvaltning, dokument

Styrelsen 2021-2025

Medlemmar:

 • Hans-Erik Lindgren, ordf. (sfp)
 • Christian Dahlin, (sfp)
 • Ann-Sofi Storbjörk (sdp)
 • Ulla-Maria Åstrand (c)
 • Irene Strömberg (sfp)
 • Madeleine Englund Svenlin (kd)
 • Boris Nygård (sf)

Ersättare :

 • Ann-Mari Granholm (sfp)
 • Camilla Roslund-Nordling (sfp)
 • Pentti Silvennoinen (sdp)
 • Karin Saarukka (kd)
 • Nina Brännkärr-Friberg (sfp)
 • Andreas Kronqvist (kd)
 • Leif Jakobsson (sfp)

Övriga:

 • Tom Hansén (rektor)
 • Pontus Wallis (ekonomichef)
 • Johanna Karlström (bokförare)

Nästa möte 22.3 2022 kl. 15

Medlemmar:

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunstämman.

Varje medlemskommun utser till samkommunstämman högst tre (3)
representanter.

 • Kronoby
 • Karleby
 • Pedersöre
 • Jakobstad
 • Larsmo

Medlemskommunerna väljer sina representanter/representant särskilt till varje samkommunstämma.

Nästa möte 2.6 2022

Revisionsnämnden 2021-2025

Medlemmar:

 • Anton Broända, ordf.
 • Jonas Finne, viceordf.
 • Anders Nyberg
 • Hanna-Lea Ahlskog
 • Minna Ingram
 • Martin Slotte, KPMG revisor

Ersättare:

 • Maria Tokou
 • Alf Blomqvist
 • Mats Silvander
 • Annika Enlund-Piirto
 • Sami Koskinen