Förvaltning, dokument

Medlemmar:

 • Hans-Erik Lindgren, ordf. (sfp)
 • Roy Sabel, viceordf. (sdp)
 • Ann-Sofi Storbjörk (sdp)
 • Ulla-Maria Åstrand (c)
 • Leif Jakobsson (sfp)
 • Carola Lassila (kd)
 • Christian Dahlin (sfp)

Ersättare :

 • Veronica Finnila-Lindvall (sfp)
 • Maria Söderberg-Sundell (sdp)
 • Andreas Kronqvist (sdp)
 • Tapani Myllymäki (c)
 • Marjo Matturi-Slotte (sfp)
 • Robin Sundelin (kd)
 • Carola Häggblom (sfp)

Övriga:

 • Tom Hansén (rektor)
 • Pontus Wallis (ekonomichef)
 • Johanna Karlström (löneräknare)
 • Martin Näse (utvecklingschef)

Medlemmar:

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunstämman.

Samkommunstämman har 13 representanter enligt följande fördelning:

 • Kronoby 3
 • Karleby 3
 • Pedersöre 3
 • Jakobstad 3
 • Larsmo 1

Medlemskommunerna väljer sina representanter/representant särskilt till varje samkommunstämma.

Nästa sammanträde: 12 december 2019 kl. 15.00

Medlemmar:

 • Carita Söderbacka, ordf.
 • Esa Tiainen, viceordf.
 • Elin Härmälä
 • Agneta Ström-Hakala
 • Jan-Ove Nyman
 • Martin Slotte, KPMG revisor

Ersättare:

 • Matias Torrkulla
 • Christian Nyman
 • Bengt Ekman
 • Brit Stenman
 • Ingrid Häggblom