Bruksvillkor

Bruksvillkor

I och med att du besöker Kvarnen samkommuns webbplats förbinder du dig att iaktta dessa användarvillkor. Vänligen läs igenom dessa villkor innan du besöker vår webbplats.

Uppgifter på webbplatsen

Även om vi varit omsorgsfulla vid planeringen av webbplatsen och uppdaterar sidorna regelbundet, kan där finnas felaktiga eller föråldrade uppgifter. Innehållet på vår webbplats tillhandahålls enligt principen ”så som den är”. Du använder webbplatsen och den information som den innehåller på egen risk och vår webbplats ska i regel endast användas för allmän informationsanskaffning. Kvarnen samkommun påtar sig inget ansvar för direkt eller indirekt skada eller administrativa påföljder som kan orsakas av webbplatsens användning eller av att användningen varit förhindrad.

Upphovsrätter och varumärken

Innehållet på vår webbplats, såsom texter, bilder och grafik, är upphovsrättsligt skyddade verk och tillhör uteslutande Kvarnen samkommun eller dess licensgivare. Du får endast begränsad rätt att använda material och uppgifter som förekommer på vår webbplats för dina egna personliga behov av att skaffa information.

Vår webbplats kan också innehålla våra eller tredje parters varumärken. Dessa varumärken är skyddade i lag. Användning av våra varumärken förutsätter alltid att du har vårt uttryckliga tillstånd till det.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan också innehålla länkar till andra webbplatser. Vi svarar inte för dessa sidor, vilket innebär att du besöker och använder dessa webbplatser på egen risk.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor, åtkomsten till vår webbplats och innehållet på våra sidor när som helst utan meddelande på förhand.

Inmatning av uppgifter

Det kan vara möjligt att via vår webbplats mata in uppgifter eller skicka material till oss. I och med att du matar in uppgifter eller skickar material till oss via webbplatsen godkänner du att vi kan använda uppgifterna eller materialet för våra egna affärsverksamhetsändamål. Du försäkrar samtidigt att du har rätt att mata in uppgifter eller lämna material och att de uppgifter eller det material som du lämnat inte strider mot lag eller kränker någon annans rättigheter. Om du lämnar dina personuppgifter via vår webbplats, behandlar vi dem i enlighet med vår dataskyddsbeskrivning. Ta därför del av dataskyddsbeskrivningen innan du överlåter personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Kvarnen samkommun

Torgarevägen 4

FI – 68500 Kronoby

www.kvarnen.fi

E-post: info@kvarnen.fi

Tfn: +358 (0)6 823 1500