Just nu

Det händer vid Kvarnen:

Ansökningstid till de studier som inleds hösten 2019 är nu (våren 2019).

Närmare information och ansökningsformulär finns på linjernas egna sidor.

Deltagaravgift: 700 € (helpension: frukost, lunch, middag, boende) 
Utan boende: 650 €
Anmälningstid: 1-30.4.2019. ANMÄLNINGSFORMULÄR kopplas till denna sida 1.4.2019
LADDA NER INFORMATIONS-PDF

Berätta (förtälja, fortelle) är konst och gemenskap! Nordiskt berättarseminarium (Nordisk fortellerseminar) samlar entusiaster som vill träffas varje år, en hel vecka, för ett seminarium om berättarkonst. Det ordnas olika kurser och man har ledare från flera länder. Man vill inspireras och lära sig mera av varandra.

I år 2019 träffas man för första gången i Finland.

Kronoby, Finland

I Österbottens kusttrakter, i de svenskspråkiga bygderna längs Bottniska vikens kust, ligger den lilla kommunen Kronoby. Den ursprungliga ”Croneby sochn” kom till i början av 1600-talet, under den svenska tiden.

Här finns också Kronoby folkhögskola, grundad 1891 som en av de allra första folkhögskolorna i Finland. Folkhögskolans huvudman idag är Kvarnen, en samkommun med medlemskommunerna Karleby, Jakobstad, Kronoby, Pedersöre och Larsmo. 

Hitta till Kronoby: 
– flyg (1h) från Helsingfors (5 km till folkhögskolan)
– tåg (4h) från Helsingfors eller Åbo till Karleby el Bennäs, 
  15/20 km från Kronoby
– bil (1 h) eller buss (2 h) från Vasa/Umeå
Hämtning kan ordnas från/till järnvägsstation och flygfält. 

Kontaktpersoner i Kronoby:
*
 Kaisa Karlström (+358 40 777 6471, info@kvarnen.fi)
* Martin Näse (+358 44 294 1114, martin.nase@kvarnen.fi

Program

Varje deltagare väljer en (1) kurs som man jobbar med hela veckan, under förmiddagar och eftermiddagar.

Söndag 21.7

Ankomst
Middag

Måndag 22.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Middag
Berättarkväll med kortare berättelser

Tisdag 23.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Middag
Berättarkväll med längre berättelser

Onsdag 24.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Utfärd med presentation av lokalhistoria 
Middag

Torsdag 25.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Avslutningsmiddag & berättarkväll

Fredag 26.7

Frukost
Avresa

Ledare

Mimesis Heidi DAHLSVEEN (Norge)

Kurs: Den nordiska myten idag

Kursbeskrivning:
De nordiska myterna representerar tankemodeller som en gång var. Hur kan dessa myter bli en del av dagens samhällsförståelse? Kursen vill genom ett praktiskt upplägg utforska och dryfta berättaren som postmodern konstnär med samhällsansvar.

Kursen har sin utgångspunkt i nordisk mytologi. Genom praktiska övningar får deltagarna en modell för hur man blir bekant med en bestämd nordisk myt, hur man arbetar med skaldens verktyg och hur man utforskar sin egen berättarstil. Myten arbetas sedan in i en samtida kontext så att den får en röst i en pågående diskussion. – Kursen är intensiv och upplagd på ett sätt som aktiverar både det mentala och det fysiska.

Om läraren:
Heidi Dahlsveen har varit yrkesverksam som muntlig berättarkonstnär nationellt och internationellt sedan år 1996. Hennes huvudfokus som berättarkonstnär ligger på att samtidsaktualisera traditionella berättelser.

Dahlsveens projekt har understötts av Norsk kulturråd och av olika fonder för utövande konstnärer. Dahlsveen arbetar även som överlärare i muntligt berättande vid OlsoMet – Storby-universitetet, där hon ansvarar för studieprogrammet i berättarkonst, som erbjudits sedan år 1996.

Ola HENRICSSON (Sverige)

Kurs:Berättande som nyckel

Kursbeskrivning:
Kursen vänder sig i första hand till dem som älskar berättande och berättelser och som dessutom är nyfikna på hur berättande kan användas i pedagogiska sammanhang. Vi har alla erfarenhet av lärare som öppnat dörrar mot upplevelser i berättelsens värld. I berättelsens värld förväntas vi inte i första hand lära oss något utan uppleva något.

Det är inte bara lärare eller förskollärare som berättar i syfte att skapa intresse och nyfikenhet. Inom alla yrken kan man använda berättande för att skapa mening och sammanhang åt sin praktik i syfte att beskriva ett ämne eller undersöka en fråga. Syftet med kursen är därför att i vidare bemärkelse använda berättande i för att undersöka de frågor, teman och ämnen som deltagarna önskar.

Deltagarna får framför allt göra två saker i den kursen. Dels får de utveckla sitt eget berättande genom berättarövningar, metoder och lekar som alla går att använda för redan praktiserande eller blivande pedagoger i förskola och skola. Aktiviteterna kan också ses som komplement till berättare som besöker skolan. Dels får deltagarna tillsammans undersöka hur berättandet kan länkas till olika ämnen och frågor. Det gör vi genom kreativa metoder som ”öppnar” lyssnaren mot ämnet och tvärt om, hur ämnet ”öppnas” för lyssnaren. 

Om läraren:
Ola Henricsson är grundskollärare sedan tjugo år tillbaka och numera doktorand vid Göteborgs Universitet i forskningsämnet pedagogiskt arbete, med fokus på lärares muntliga berättande.

María SERRANO (Finland)

Kurs: Växelverkan

Kursbeskrivning:
I dialog med oss själva och varandra utforskar vi växelverkan mellan Berättaren och berättelsen. Vi ger utrymme åt olika sinnen och prövar oss lekfullt fram bland sagor, livsberättelser och improvisationer. Hur stiger vi fram i berättelserna med våra erfarenheter och upplevelser?

Vågar vi pröva nya roller, skapa nya visioner, sätta gränser, bli överraskade?

Vi lever i en tid då “hållbar” inte längre är nog, då alltfler människor använder upp sina resurser och bränner ut sig. Finns det nya berättelser för återväxt, som ger kraft och styrka? – Kursen lämpar sig både för erfarna berättare och nybörjare.

Om läraren:
María Serrano är verksam som berättare och tolk. Då hon var 6 år, var hon en prins. Det var hennes första avlönade arbete och hon tyckte att pagefrisyren passade bra i radioteatern. ”Ja, min fader konungen” var repliken som kanske antydde ett liv bland sagor och berättelser.

I ungdomen var Serrano fri skribent. Hon fortsatte sedan med radio och TV och stod även på Nationaloperans scen. Hon utbildade sig till konferenstolk i Spanien och har sedan år 1995 varit simultantolk för EU-institutionerna och på den fria marknaden.

Serranos samhällsengagemang övergick på 1990-talet i moderskap för att sedan komma tillbaka, förstärkt av det muntliga berättandet. Hon har utbildat sig till berättare vid The International School of Storytelling, främst i Sydafrika med fokus på Storytelling in Community och självbiografiskt berättande. Serrano har en dansk klasslärarutbildning och berättar gärna för barn och unga.

María Serrano uppträder på svenska, spanska och engelska och har hållit workshops och berättat på dessa språk runtom i världen. År 2014 valdes hon till ordförande för ALBA SuomiFinland. Hon är aktiv medlem i Tellers Without Borders och är nu för tiden ofta Drottning i sitt eget liv.

Lina Teir

Lina TEIR (Finland)

Kurs: Musikaliskt berättande

Kursbeskrivning:
Under kursen undersöker vi hur vi kan låta berättandet och musiken mötas på olika sätt. Musiken kan bland annat skapa stämning, kommentera och ge riktning åt berättelserna. Vi berättar individuellt och kollektivt och bygger upp helheter med musik och berättande utgående från den inspiration och de resurser som finns i gruppen.

Du behöver inte spela instrument eller se dig som en sångare för att delta i delkursen, men du behöver ha en öppenhet inför att experimentera med ljud och toner som en del av ditt berättande. Det musikaliska berättandet innebär också att utgå från musikaliska verktyg i arbetet med till exempel dramaturgi, form och rytm.

Om läraren:
Lina Teir är multikonstnär och pedagog inom berättarkonst, musik och teater. Hennes specialintresse är självbiografiskt och musikaliskt berättande. Som vispoet gör Lina Teir föreställningar med egna visor och berättande. Hon är också multiinstrumentalist med en bakgrund som ledare för den privata musikskolan Luma i Kristinestad, Österbotten.

Lina Teir regisserar berättarföreställningar, teaterföreställningar, musikaliska shower samt föreställningar med scenisk kör. Till utbildningen är hon klasslärare med fördjupning i drama (Åbo akademi). Hon har även avlagt en bachelorsexamen i drama och teaterkommunikation med fördjupning i berättarkonst (Högskolen i Oslo).

Kontaktpersoner i Kronoby:
*
 Kaisa Karlström (+358 40 777 6471, info@kvarnen.fi)
* Martin Näse (+358 44 294 1114, martin.nase@kvarnen.fi

Läs och res: Historiska Krakow och Auschwitz

FLYGTIDER:

Torsdag 25.4:  Kronoby-Helsingfors 05:35-06:40, Helsingfors-Krakow 08:40-09:40

Tisdag 30.4: Krakow-Helsingfors 10:25-13:15

Resebeskrivning

Krakow ligger ca 300 km söder om huvudstaden Warszawa. Staden är befolkningsmässigt Polens näst största, med cirka 760 000 invånare. Hela storstadsområdet har nästan 1,5 miljoner invånare.

Krakóws gamla stad är sedan 1978 ett världsarv. Kraków var Polens huvudstad från medeltiden till 1596, då kung Sigismund (på polska känd som Zygmunt III Waza) flyttade huvudstaden till Warszawa. Krakow undgick förstörelse under andra världskriget och därför kan staden ännu idag uppvisa en äkta medeltida stadskärna.

Dag 1 

Vi åker med tidiga morgonflyget från Kronoby till Helsingfors-Vanda flygplats. Vi anländer till Krakow redan kl. 09.40 lokal tid. På eftermiddagen lunch och guidad stadsrundtur i Krakows gamla stadsdel tillsammans med vår lokalguide Justyna, som även talar svenska. Vi besöker Wavelkullen, slottet och katedralen. Från Wawelkullen går vi längs Krakows gamla gator in mot Stora Torget ”Rynek Glowny” som en gång var Europas största torg. Här bekantar vi oss med Mariakyrkan. På kvällen fri samvaro. 

Dag 2 

Idag fortsätter vi att lära känna Krakows historiska stadsdelar med guidning i ghettot och de judiska kvarteren Kazimierz, där vi även har ett möte med ETT TIDSVITTNE. Tidsvittnet är en person som kan delge personliga (egna eller närståendes) erfarenheter av judeförföljelser i Polen. På kvällen gemensam middag på restaurang i judiska kvarteret.

Dag 3 

Efter frukosten startar vår buss mot koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau, som ligger i närheten av den lilla staden Oswiecim. Auschwitz-Birkenau var under andra världskriget skådeplatsen för en del av de grymmaste händelserna i vår världshistoria. Besöket omfattar besök i baracker, minnesutställningar och vandring på området. Guidning med svensktalande guide. Lunchen intas på en restaurang invid Auschwitz. På eftermiddagen återvänder vi tillbaka till Krakow. På kvällen fri samvaro.

Dag 4

På dagens program hör en utflykt till Polens mest kända vintersemesterort Zakopane som ligger i södra Polen på nordsidan av Karpaterna, vid foten av de majestätiska Tatrabergen. Zakopane har idag ca. 27.000 invånare. Eero Mäntyranta tog guld i 30 km skidåkning i VM i Zakopane 1962. Ifall vädret tillåter har vi har möjlighet att åka upp till toppen med Gubalowka tåget samt med hissen upp i hoppbacken för att njuta av de fina vyerna. Möjlighet till lunch i byn.

Dag 5 

Dagens utflykt går till den intressanta saltgruvan Wieliczka, som ligger öster om Kraków. Vi tar oss ner i gruvan via bekväma trätrappor och upp tillbaka med hiss. Gruvan ligger utanför Kraków i södra Polen, rakt under staden Wieliczka. Under Andra världskriget, användes en del av saltgruvan av den tyska ockupationsmakten till förvaring och produktion av krigsmateriel. År 1978 blev Saltgruvan i Wieliczka ett av de första tolv världsarven på UNESCO:s nyinstiftade världsarvslista. Gruvan har ca 1,5 miljoner besökare per år. Den har varit i drift sedan 1200-talet och är en av världens äldsta saltgruvor i kontinuerlig drift. Lunchen intas i restaurang som finns i saltgruvan.

Dag 6 

Efter frukosten start till flygplatsen. Vi anländer till Helsingfors-Vanda flygplats kl. 13.15 och tar tåget från flygplatsen till Österbotten.

Prisuppgifter

Delat dubbelrum: 1070 euro/person
Enkelrumstillägg: 170 euro

I paketet ingår:

– Flyg från Kronoby-Helsingfors-Vanda flygplats t/r och tåg Helsingfors-Vanda- Österbotten
– Finnairs regulärflyg och flygskatter
– Logi i dubbelrum på aparthotell i Krakóws absoluta centrum 
– 5xfrukost, 2xlunch, gemensam avslutningsmiddag
– Guidade stadsrundturer i staden Krakow, ghettot, judiska kvarteren Kazimierz till fots (svenskspråkig guide) 
– NU ÄVEN MÖTE MED TIDSVITTNE!
– Guidad besök till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau (heldagsbesök)
– Besök till Polens mest kända vintersemesterort Zakopane (heldagsbesök)
– Besök till saltgruvan Wieliczka (halvdagsbesök)
– Inträden
– Busstransfer i Polen
– Reseledarens tjänster

Ingår inte:

– Ev. tilläggsinträden
– Måltidsdrycker
– Reseförsäkring

Bra att veta

– Giltigt pass
– Valuta är den polska zlotyn
– Ta reseförsäkring i god tid innan resan

Övrigt

Inför resan hålls en kurskväll med fotoförevisning från tidigare resor och lästips inför resan. Anmälningar och bokningar senast 13.2.2019. Minimiantal deltagare: 14 personer.

Välkommen med!

Anmälningar och förfrågningar görs till:
carola.wiik@kvarnen.fi eller 050-302 3670.

Vandring längs Camino de Santiago

* Tidpunkt: 20-28.5 2019
* Längd: 9 resedagar (må-ti), 5 vandringsdagar (ca 120 km)
* Reserutt: tur-returflyg från Kronoby till Santiago, buss till Sarria
* Pris: 
970 €
* Anmälningar: tas emot fr.o.m. 7.1.2019
* ANMÄLNINGSLÄGET: 16 av 16 (väntelista: 2 /10.3.2019)

El Camino de Santiago, den mest kända kristna pilgrimsleden i Europa, går västerut genom norra Spanien till staden Santiago de Compostela. Den här vandringen följer ledens slutetapper, från Sarria till Santiago. Efter att ha nått Santiago har vi två extra dagar: en dag i Santiago och en dag med en tur ut till Finisterre vid Atlantens kust. Platsen är en av Europas västligaste punkter och betraktas ibland som den definitiva slutpunkten för Caminon.

Allmänt om vandringsresor

Vi erbjuder varje år några kurser med en längre vandring. Programmet innefattar praktisk och teoretisk förberedelse och en resa med ca fem dagars vandring. Mål för resorna är oftast områden i Europa som är kända för en lång tradition av pilgrimsvandringar. Vi har riktat in oss på vandringslederna i Frankrike-Spanien (Jakobsvägen eller Camino de Santiago), Schweiz-Italien (Via Francigena) och Israel (Jesustrail).

Man reser med enkelt bagage i lätt ryggsäck som man bär längs vägen. Den totala sträckan kan variera mellan 65 och 135 km.  

I priset ingår:

– tur-returresor från Kronoby och transporter i destinationslandet
– boende och frukost under vandringen 
– reseledartjänster
– en förberedande samling och gemensam vandring på hemmaplan innan resan

Övernattningsplatserna är enkla men välfungerande vandrarhostel eller ”härbärgen”, vissa gånger hotell. På härbärgen består utbudet av säng i sovsal eller rum, med madrass, dyna och underlakan, tillgång till dusch och toalett. Morgonmål intas på övernattningsstället eller någon närbelägen servering. 


Anmälningar, frågor, information om andra vandringar: Martin Näse 
(martin.nase@kvarnen.fi, tel. 044 294 1114)

Veckans luncher – Viikon lounaat

Måndag / Maanantai 18.3
Panerad citronfisk, gräddfilssås, potatis, riven morot
Leivitetty sitruunakala, kermaviilikastike, peruna, porkkanaraaste

Tisdag / Tiistai 19.3
Pestobroiler, ris/potatis, sallad
Pestobroileri, riisi/peruna, salaatti

Onsdag / Keskiviikko 20.3
Krämig grönsakssoppa/Korvsoppa, sallad, äppelkräm
Kermainen vihanneskeitto/Makkarakeitto, salaatti, omenakiisseli

Torsdag / Torstai 21.3
Pasta-maletköttform på italienskt vis, sallad
Pasta-jauhelihavuoka italialaisittain, salaatti

Fredag / Perjantai 22.3
Kalops, potatis, sallad
Palapaisti, peruna, salaatti


Vegetariskt alternativ finns varje dag
Päivittäin myös kasvisvaihtoehto.

Priser: 5 € (skolans studerande/kursdeltagare), 8 € (utomstående)
Hinnat: 5 € (koulun oppilaat/kurssiosallistujat), 8 € (ulkopuoliset)

Med förbehåll för ändringar–Muutokset ovat mahdollisia