Just nu

Deltagaravgift: 700 € (program, transporter, helpension: frukost, lunch, middag, boende/dubbelrum). Utan boende: 650 €. I enkelrum: 750 €.
Anmälningstid: 1-30.5.2019.
ANMÄLNINGSFORMULÄR här!
NB (16.5.2019): Seminariet kommer att genomföras! Eventuella programförändringar kan bli aktuella, information publiceras här.

Berätta (förtälja, fortelle) är konst och gemenskap! Nordiskt berättarseminarium (Nordisk fortellerseminar) samlar entusiaster som vill träffas varje år, en hel vecka, för ett seminarium om berättarkonst. Det ordnas olika kurser och man har ledare från flera länder. Man vill inspireras och lära sig mera av varandra.

I år 2019 träffas man för första gången i Finland.

Kronoby, Finland

I Österbottens kusttrakter, i de svenskspråkiga bygderna längs Bottniska vikens kust, ligger den lilla kommunen Kronoby. Den ursprungliga ”Croneby sochn” kom till i början av 1600-talet, under den svenska tiden.

Här finns också Kronoby folkhögskola, grundad 1891 som en av de allra första folkhögskolorna i Finland. Folkhögskolans huvudman idag är Kvarnen, en samkommun med medlemskommunerna Karleby, Jakobstad, Kronoby, Pedersöre och Larsmo. 

Hitta till Kronoby: 
– flyg (1h) från Helsingfors (5 km till folkhögskolan)
– tåg (4h) från Helsingfors eller Åbo till Karleby el Bennäs, 
  15/20 km från Kronoby
– bil (1 h) eller buss (2 h) från Vasa/Umeå
Hämtning kan ordnas från/till järnvägsstation och flygfält. 

Kontaktpersoner i Kronoby:
*
 Kaisa Karlström (+358 40 777 6471, info@kvarnen.fi)
* Martin Näse (+358 44 294 1114, martin.nase@kvarnen.fi

Program

Varje deltagare väljer en (1) kurs som man jobbar med hela veckan, under förmiddagar och eftermiddagar.

Söndag 21.7

Ankomst
Middag

Måndag 22.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Middag
Berättarkväll med kortare berättelser

Tisdag 23.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Middag
Berättarkväll med längre berättelser

Onsdag 24.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Utfärd med presentation av lokalhistoria:
– Korpholmens hospital
– Påras kapell
Middag

Torsdag 25.7

Frukost
Morgonsamling
Kurs
Lunch
Kurs
Avslutningsmiddag & berättarkväll

Fredag 26.7

Frukost
Avresa

Mimesis Heidi DAHLSVEEN (Norge)

Kurs: Den nordiska myten idag

Kursbeskrivning:
De nordiska myterna representerar tankemodeller som en gång var. Hur kan dessa myter bli en del av dagens samhällsförståelse? Kursen vill genom ett praktiskt upplägg utforska och dryfta berättaren som postmodern konstnär med samhällsansvar.

Kursen har sin utgångspunkt i nordisk mytologi. Genom praktiska övningar får deltagarna en modell för hur man blir bekant med en bestämd nordisk myt, hur man arbetar med skaldens verktyg och hur man utforskar sin egen berättarstil. Myten arbetas sedan in i en samtida kontext så att den får en röst i en pågående diskussion. – Kursen är intensiv och upplagd på ett sätt som aktiverar både det mentala och det fysiska.

Om läraren:
Heidi Dahlsveen har varit yrkesverksam som muntlig berättarkonstnär nationellt och internationellt sedan år 1996. Hennes huvudfokus som berättarkonstnär ligger på att samtidsaktualisera traditionella berättelser.

Dahlsveens projekt har understötts av Norsk kulturråd och av olika fonder för utövande konstnärer. Dahlsveen arbetar även som överlärare i muntligt berättande vid OlsoMet – Storby-universitetet, där hon ansvarar för studieprogrammet i berättarkonst, som erbjudits sedan år 1996.

María SERRANO (Finland)

Kurs: Växelverkan

Kursbeskrivning:
I dialog med oss själva och varandra utforskar vi växelverkan mellan Berättaren och berättelsen. Vi ger utrymme åt olika sinnen och prövar oss lekfullt fram bland sagor, livsberättelser och improvisationer. Hur stiger vi fram i berättelserna med våra erfarenheter och upplevelser?

Vågar vi pröva nya roller, skapa nya visioner, sätta gränser, bli överraskade?

Vi lever i en tid då “hållbar” inte längre är nog, då alltfler människor använder upp sina resurser och bränner ut sig. Finns det nya berättelser för återväxt, som ger kraft och styrka? – Kursen lämpar sig både för erfarna berättare och nybörjare.

Om läraren:
María Serrano är verksam som berättare och tolk. Då hon var 6 år, var hon en prins. Det var hennes första avlönade arbete och hon tyckte att pagefrisyren passade bra i radioteatern. ”Ja, min fader konungen” var repliken som kanske antydde ett liv bland sagor och berättelser.

I ungdomen var Serrano fri skribent. Hon fortsatte sedan med radio och TV och stod även på Nationaloperans scen. Hon utbildade sig till konferenstolk i Spanien och har sedan år 1995 varit simultantolk för EU-institutionerna och på den fria marknaden.

Serranos samhällsengagemang övergick på 1990-talet i moderskap för att sedan komma tillbaka, förstärkt av det muntliga berättandet. Hon har utbildat sig till berättare vid The International School of Storytelling, främst i Sydafrika med fokus på Storytelling in Community och självbiografiskt berättande. Serrano har en dansk klasslärarutbildning och berättar gärna för barn och unga.

María Serrano uppträder på svenska, spanska och engelska och har hållit workshops och berättat på dessa språk runtom i världen. År 2014 valdes hon till ordförande för ALBA SuomiFinland. Hon är aktiv medlem i Tellers Without Borders och är nu för tiden ofta Drottning i sitt eget liv.

Lina TEIR (Finland)

Kurs: Musikaliskt berättande

Kursbeskrivning:
Under kursen undersöker vi hur vi kan låta berättandet och musiken mötas på olika sätt. Musiken kan bland annat skapa stämning, kommentera och ge riktning åt berättelserna. Vi berättar individuellt och kollektivt och bygger upp helheter med musik och berättande utgående från den inspiration och de resurser som finns i gruppen.

Du behöver inte spela instrument eller se dig som en sångare för att delta i delkursen, men du behöver ha en öppenhet inför att experimentera med ljud och toner som en del av ditt berättande. Det musikaliska berättandet innebär också att utgå från musikaliska verktyg i arbetet med till exempel dramaturgi, form och rytm.

Om läraren:
Lina Teir är multikonstnär och pedagog inom berättarkonst, musik och teater. Hennes specialintresse är självbiografiskt och musikaliskt berättande. Som vispoet gör Lina Teir föreställningar med egna visor och berättande. Hon är också multiinstrumentalist med en bakgrund som ledare för den privata musikskolan Luma i Kristinestad, Österbotten.

Lina Teir regisserar berättarföreställningar, teaterföreställningar, musikaliska shower samt föreställningar med scenisk kör. Till utbildningen är hon klasslärare med fördjupning i drama (Åbo akademi). Hon har även avlagt en bachelorsexamen i drama och teaterkommunikation med fördjupning i berättarkonst (Högskolen i Oslo).

Anmälnings- och annulleringsvillkor: sista betalningsdag för seminarieavgiften 21.6.2019. Annullering senast 5.7.2019: 50 % av seminarieavgiften återbetalas (vid senare annullering ingen återbetalning).

Kontaktpersoner i Kronoby:
*
 Kaisa Karlström (+358 40 777 6471, info@kvarnen.fi)
* Martin Näse (+358 44 294 1114, martin.nase@kvarnen.fi

Just nu finns ingen kurs med resa och vandring längs någon av de stora pilgrimslederna inplanerad. Men följande möjliga tidpunkt kan bli hösten 2019 eller våren–sommaren 2020.

Camino de Santiago, Via Francigena, St Olavsleden, Via Grado-Aquileiese…

Kvarnen har i flera år ordnat kurser med vandringsresor till de ”stora” pilgrimslederna i södra Europa och i Norden. Den senaste turen gick till Santiago de Compostela i Spanien, i maj 2019. Några bilder därifrån:

Allmänt om vandringsresor

Vi erbjuder varje år några kurser med en längre vandring. Programmet innefattar praktisk och teoretisk förberedelse och en resa med ca fem dagars vandring. Mål för resorna är oftast områden i Europa som är kända för en lång tradition av pilgrimsvandringar. Vi har riktat in oss på vandringslederna i Frankrike-Spanien (Jakobsvägen eller Camino de Santiago) och Schweiz-Italien (Via Francigena), men också vandrat i Israel (Jesustrail) och till Venedig (Via Grado–Aquileiese).

Man reser med enkelt bagage i lätt ryggsäck som man bär längs vägen. Den totala sträckan kan variera mellan 65 och 135 km.  

I priset ingår:

– tur-returresor från Kronoby och transporter i destinationslandet
– boende och frukost under vandringen 
– reseledartjänster
– en förberedande samling och gemensam vandring på hemmaplan innan resan

Övernattningsplatserna är enkla men välfungerande vandrarhostel eller ”härbärgen”, vissa gånger hotell. På härbärgen består utbudet av säng i sovsal eller rum, med madrass, dyna och underlakan, tillgång till dusch och toalett. Morgonmål intas på övernattningsstället eller någon närbelägen servering. 

Tåg och vandring?

Vi planerar också en kurs med kombinerad tågresa och vandring t.ex. i södra Tyskland. Är du intresserad av ett sådant alternativ – att skippa flyget och låta det ta lite längre tid?


Frågor, anmälningar, information om vandringar: Martin Näse 
(epost martin.nase@kvarnen.fi, tel. 044 294 1114)

Base Camp gjorde i maj innan läsåret avslutades sin stora upplevelseresa för året. Man rörde sig bl.a. i trakten av Gardasjön och Verona.


Ansökningstid till de studier som inleds hösten 2019 är nu (våren 2019).

Närmare information och ansökningsformulär finns på linjernas egna sidor.

Veckans luncher – Viikon lounaat

Måndag / Maanantai

Tisdag / Tiistai

Onsdag / Keskiviikko

Torsdag / Torstai

Fredag / Perjantai


Vegetariskt alternativ finns varje dag
Päivittäin myös kasvisvaihtoehto.

Priser: 5 € (skolans studerande/kursdeltagare), 8 € (utomstående)
Hinnat: 5 € (koulun oppilaat/kurssiosallistujat), 8 € (ulkopuoliset)

Med förbehåll för ändringar–Muutokset ovat mahdollisia