Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.kvarnen.fi och har beretts den 23.4.2024. Utlåtandet sågs senast över den 23.4.2024.

Kvarnen samkommun åtar sig att göra sin webbplats tillgänglig, i enlighet med nationell lagstiftning om införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats är delvis förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Kända undantag förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt i enlighet med WCAG-riktlinjerna:

  • En del av webbplatsens bilder saknar alternativ textmotsvarighet (WCAG 1.1.1)
  • En del av webbplatsens rubriker använder inte rubrikelementen H1-H6 (WCAG 1.3.1)
  • En del av videorna på webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskraven (WCAG 1.2.1, 1.2.2 och 1.2.5)
  • En del element på webbplatsen uppfyller inte kraven på kontrast (WCAG 1.4.3)

Anledning till icke tillgängligt innehåll

Webbplatsen har en del innehåll med mindre brister, som åtgärdas före 31.5.2024.

Anmälan om brister i tillgängligheten

Ifall du har upptäckt en tillgänglighetsbrist som inte beskrivs i listan ovanför, ber vi dig att rapportera denna via följande elektroniska responsformulär:

Responsformulär för tillgänglighet

Tillgänglighetsresponsen behandlas av Kvarnen samkommuns IT-ansvarige.

Uppföljning av respons

Efter att du har lämnat in respons om en tillgänglighetsbrist, svarar vi normalt inom 14 dagar. Denna svarstid är längre under semestertid. Om du upplever att du har fått ett otillfredsställande svar eller ifall svaret uteblir, kan du lämna in en så kallad tillgänglighetsklagan till tillsynsmyndigheten enligt följande:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
E-post: webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000

Hur har vi testat sidan?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part samt på egen utredning med verktyget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool:

https://wave.webaim.org