Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa https://www.kvarnen.fi ja se on laadittu 23.4.2024. Selostetta on viimeksi tarkistettu 23.4.2024.

Kvarnen samkommun pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kuinka saavutettava verkkosivusto on?

Tämä verkkosivusto täyttää osittain vaatimukset lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019. Tunnetut puutteet mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraavat sisällöt eivät ole saavutettavia WCAG-ohjeiden mukaisesti:

  • Osa verkkosivuston kuvista ei sisällä vaihtoehtoista tekstiä (WCAG 1.1.1)
  • Osa verkkosivuston otsikoista ei käytä H1-H6 otsikointielementtejä (WCAG 1.3.1)
  • Osa verkkosivustolla julkaistuista videoista ei täytä saavutettavuusvaatimuksia (WCAG 1.2.1, 1.2.2 ja 1.2.5)
  • Osa verkkosivuston elementeistä ei täytä kontrastivaatimuksia (WCAG 1.4.3)

Syy saavuttamattomaan sisältöön

Verkkosivustolla on joitakin sisältöjä, joissa on pieniä puutteita, ja ne korjataan ennen 31.5.2024.

Palaute saavutettavuuspuutteista

Jos olet havainnut saavutettavuuspuutteen, jota ei ole kuvattu yllä olevassa luettelossa, pyydämme ilmoittamaan siitä seuraavan sähköisen palautekaavakkeen kautta:

Saavutettavuuden palautelomake

Saavutettavuuspalaute käsitellään Kvarnen kuntayhtymän IT-vastaavan toimesta.

Täytäntöönpanomenettely

Kun olet jättänyt palautetta saavutettavuuspuutteesta, vastaamme yleensä 14 päivän kuluessa. Tämä vastausaika voi olla pidempi lomakauden aikana. Jos koet saamasi vastauksen epätyydyttäväksi tai jos vastausta ei ole saapunut, voit jättää niin kutsutun saavutettavuusvalituksen valvontaviranomaiselle seuraavasti:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: 0295 016 000

Miten olemme testanneet sivuston?

Lausunto perustuu kolmannen osapuolen arviointiin sekä omaan tutkimukseemme käyttäen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool -työkalua.

https://wave.webaim.org