POVAKO

Poliisiopintoihin valmentava koulutus

TÄTÄ KAUTTA POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUUN!

 

Aiotko hakeutua poliisikoulutukseen? Hyvä, sillä sinua tarvitaan – mutta varmista että olet hyvin valmistautunut kun haet Tampereelle, Poliisiammattikorkeakouluun, sillä karsinta on kova!

Kvarnenin POVAKO (poliisiopintoihin valmentava koulutus) valmentaa sinut laaja-alaisesti Polamkin valintakokeissa vastaan tuleviin haasteisiin. Koulutuksen pituus on yksi lukukausi (elo-joulukuu, tai tammi-toukokuu).

Suomeen tarvitaan lisää kielitaitoisia poliiseja. Ihmisiä, jotka tiedostavat oikean ja väärän, ja kykenevät viestittämään tämän tiedottaessaan ja toimiessaan. Ihmisiä, jotka ymmärtävät että valta tuo mukanaan suurta vastuuta, ja ovat valmiita toimimaan väsymättä turvallisen yhteiskunnan hyväksi.

Kvarnenin koulutuksessa lähdetään poliisin ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista. Sisällöllisesti se käsittelee pitkälti yleisiä, yhteiskuntapainotteisia aiheita, jotka antavat hyvän pohjan myös jatko-opinnoille palo- ja pelastusalalle. Paljon aikaa ja huomiota annetaan fyysisen kunnon kehittämiselle ja äidinkielen kokeeseen valmistautumiselle. Nämä kaksi aihetta ovat osoittautuneet Polamkin pääsykokeissa kaikista haasteellisimmiksi.

POVAKO valmentaa sekä Polamkin suomenkieliselle että ruotsinkieliselle linjalle. Jokainen valmistautuu omalla kielellään Tampereen pääsykokeisiin. Kvarnenin oppimisympäristö on kaksikielinen. POVAKOn toteutuksesta osittain yhdessä ruotsinkielisen ryhmän kanssa (esim. fyysinen valmennus) hyötyvät kaikki opiskelijat aikanaan, kun Tampereella opiskellessa pakollinen toisen kotimaisen kielen koe tulee eteen.

HAE NYT

Jatkuva haku

A

Tehokas valmistautuminen Polamk:in valintakokeisiin

Tampereen Poliisiammattikorkeakouluun hakevalle valintakokeista selviäminen on kova haaste. Koe on vaativa, useamman päivän kestävä kokonaisuus, johon kuuluu henkilökohtaiset haastattelut, fyysiset testit ja kirjoitustehtävät.

Suomi tarvitsee kielitaitoisia ja erilaisia kulttuuritaustoja hallitsevia poliiseja. Kvarnen:in POVAKO-ohjelman tarkoituksena on madaltaa kynnystä hakeutua Tampereen Polamkin poliisikoulutukseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita mahdollisimman hyvin Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeen tehtäviin. Lisää Polamkin valintakokeesta: http://www.polamk.fi

Kuka voi hakea?

POVAKO on yhden lukukauden pituinen, jatko-opintoihin valmentava linja poliisin ammattikoulutuksesta kiinnostuneille henkilöille.

Hakijoilla tulee olla toisen asteen tutkinto (ylioppilas- tai ammattitutkinto) sekä hyvä kieli- ja kommunikointitaito. Lisäksi tarvitaan hyvä peruskunto, oikea asenne ja jonkin verran elämänkokemusta.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutusmuoto on kokopäivätoiminen opiskelu, Kvarnen:illa Kruunupyyssä. Opetus on sekoitus luokkaopetusta ja opintovierailuja, sekä fyysistä valmennusta. Yhtenä tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät poliisin ammatin realiteetit, ja että kyseessä on palveluammatti.

Poliisivoimissa on monta erilaista työtehtävää. Erikoistuminen vaatii ensin peruskoulutuksen. Oleellista on siksi vaatimusten täyttäminen, ja huolellinen valmistautuminen valintakokeisiin. POVAKO auttaa tässä, ja oppilaat voivat kehittää kokeissa tarvittavia taitojaan. Esimerkiksi uintikoe on suoritettava ennen Polamk:iin hakeutumista. Fyysinen valmennus on tärkeä osa koulutusta. Oppilaat saavat mahdollisuuden suorittaa samantyyppisiä testejä kuin Polamk:in valintakokeissa. He tutustuvat myös personal traineriin, joka laatii jokaiselle henkilökohtaisen valmennusohjelman.

Opetuksesta vastaavat pääosin poliisitaustan omaavat henkilöt, sekä teemoihin liittyvät, vierailevat opettajat. Koulutuksen aikana oppilaat vierailevat mm. vankilassa ja oikeussalissa, saadakseen käsityksen oikeusprosessin käytännön toteutuksesta.

Tärkeitä päivämääriä

Koulutuksen aloituspäivä: Syksy 2024

Polamkin hakuajat: https://polamk.fi/hakujaksot-ja-aikataulut

Kurssin hinta: 750 €

Asuminen ja tuki

Opiskelijalla on mahdollisuus asua koulun asuntolassa edulliseen hintaan 290-310 €/kk (aamiainen ja lounas sisältyvät hintaan). Huoneesta, jossa on oma WC ja suihku, tulee 20 €/kk lisähinta. Iltaruoan on mahdollista ostaa edullisesti koulun ruokalasta.

Opiskelijalla on oikeus opintorahaan, 253,69 €/kk.

Koulun asuntolassa asuvalla opiskelijalla on oikeus asumistukeen 88,87 €/kk.

Aineet

Kieli – lukeminen, kirjoittaminen, viestintä, esiintyminen.

Yhteiskunta – politiikka ja yhteiskunnallinen päätöksenteko

Rikollisuus – rikollisuuden eri muodot ja laajuudet. Ennaltaehkäisevä poliisitoiminta ja selvitystyö.

Fyysinen valmennus – kestävyys, voima ja ravinto

Yhteistyö – ryhmädynamiikka ja johtajuus

Oikeustiede – oikeusoppi, poliisin asema oikeuslaitoksessa

Matti profilbild

Matti Ranta

puh 040 768 8444
matti.ranta@kvarnen.fi

Anders Åfors

tfn 040 500 1799
anders.afors@kvarnen.fi