KVARNEN

Energiaa ja kehitystä

Kansanopisto & kansalaisopisto – vapaat toimijat

Suomen julkisesti rahoitetun koulutusjärjestelmän palaset ovat peruskoulu, toinen aste (lukio ja ammattikoulutus), ja kolmas aste (korkeakoulu, yliopisto). Näiden muotojen ohessa lainsäätäjä on luonut tilan vapaalle sivistystyölle. Tässä on Kvarnen:in paikka, kansanopistolla ja kansalaisopistolla.

Kvarnen:in koulutusohjelmien rahoituksen perusteena on vapaa sivistystyö (Kielilinja, Slöjdtorget), ammattikoulutus (Outdoor Academy) sekä perusopetuksen lisäopetus (Base Camp). Lyhytkurssit järjestetään vapaan sivistystyön puitteissa, ja toisinaan irrallisina, ns. myyntikursseina.

Koulutus- ja kurssitoiminnan ohessa Kvarnen voi johtaa tai toimia osapuolena erilaisissa kehityshankkeissa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeet tukevat Kvarnen:in kohderyhmiä ja oman toiminnan kehittämistä. Rahoitusta haetaan yksityisiltä rahastoilta ja säätiöiltä, sekä pohjoismaisilta tai eurooppalaisilta rahoituslähteiltä.

Missio, arvot, tavoitteet

Kvarnen on uskottu kulttuurilaitos, vapaan sivistystyön järjestäjä ja alansa edelläkävijä. 

Missio:

Luoda jäsenkunnilleen aineetonta lisäarvoa, tarjoamalla koulutuksia, kursseja ja muita palveluja jotka vastaavat ajankohtaisia ja tulevia tarpeita.

Tavoite Vapaan sivistystyön lain mukaan:
”edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus”

Arvot

Vastuu:

 • Toimimme vilpittömästi, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti
 • Suhtaudumme vastuullisesti ihmisiin, omaisuuteen ja informaatioon
 • Kunnioitamme ja suojelemme ympäristöä

Myötätunto:

 • Osoitamme yksilölle kunnioitusta ja huomaavaisuutta
 • Hyväksymme erilaisuutta ja monimuotoisuutta
 • Emme syrji ketään hänen iän, sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon, elämänkatsomuksen tai muun henkilökohtaiseen ominaisuuden pohjalta

 

Strategiset tavoitteet

Brändi:

 • Positiivinen brändi, joka painottaa dynamiikkaa ja ajankohtaisuutta, uudistumista ja kehitystä – historiaa ja perinteitä kunnioittaen.

Toiminta:

 • Aktiivinen yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa, yhteisten tavoitteiden ympäri
 • Fasiliteetit ja resurssit, jotka mahdollistavat vision toteuttamisen
 • Terve talous, joka jäsenkuntien taloustilanteen huomioiden mahdollistaa vision toteuttamisen

Henkilökunta:

 • Osaava henkilökunta, jolla on työssään korkea tavoitetaso
 • Fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva henkilöstö
 • Hyvä henki ja yhteistyöpainotteinen työympäristö

Idea tuli Tanskasta

Ensimmäiset kansanopistot perustettiin Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin, 1800-luvun loppupuolella. Kun idea saapui Suomeen, Kruunupyyhyn perustettu koulu oli maan ensimmäisiä. Suomi kuului edelleen Venäjälle, ja kansanopistojen tehtävänä oli antaa nuorisolle sellaista koulutusta jota tulevan kansakunnan johtotehtävissä tultaisiin tarvitsemaan.

Kronoby folkhögskola toimi yksityisrahoitteisena kouluna vuoteen 1984. Nyt kolme maalaiskuntaa ja kaksi kaupunkia – Kuunupyy, Pedersöre, Luoto, Kokkola ja Pietarsaari – tulivat koulun uusiksi taustavoimiksi. Muodostettiin kuntayhtymä. Pedagoginen toiminta rahoitettiin, silloin kuten tänäänkin, pääasiassa Vapaan sivistystyön lain nojalla saatavalla valtiontuella.

Kuntayhtymän nimeksi tuli myöhemmin Kvarnen.