POVAKO

Förberedande utbildning för polisstudier

VÄGEN TILL POLISYRKESHÖGSKOLAN!

 

Ska du söka till polisutbildningen? Bra, du behövs! Det behövs fler språkkunniga poliser i Finland. Människor som vet skillnaden mellan rätt och fel och som lyckas förmedla det i sitt sätt att kommunicera och agera. Människor som förstår att med makt följer stort ansvar och människor som är redo att jobba för ett tryggare samhälle.

Men se till att vara väl förberedd när du söker till Polisyrkeshögskolan! Gallringen är hård, de senaste åren har endast 8-14 % av de sökande antagits till Tammerfors (källa: www.polamk.fi).

Din inställning är det viktiga! Kvarnens förberedande utbildning POVAKO är krävande, den förbereder dig grundligt och mångsidigt för utmaningarna i urvalsprovet till Polamk. Du blir tvungen att jobba hårt, t.ex. med språket och fysiken.

ANSÖK

Fortlöpande ansökan

A

EFFEKTIV FÖRBEREDELSE FÖR ANTAGNINGSPROVET

Urvalsprovet till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors består av flera delar, med personliga intervjuer, fysiska tester och skriftliga essäuppgifter. Mera information om Polisyrkeshögskolans inträdesprov hittas på https://polamk.fi/sv/startsida

För att sänka tröskeln att söka in till den svenskspråkiga utbildningen i Tammerfors startades den förberedande linjen i Kronoby i augusti 2019. Kvarnen arrangerar utbildningen i samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och Polisinrättningen i Österbotten.

Utbildningen ska göra de studerande väl förberedda inför de uppgifter som ingår i urvalsprovet till Polisyrkeshögskolan.

VEM KAN SÖKA?

POVAKO är en ettårig, förberedande linje för personer som är intresserade av polisyrket. Utbildningen startade 2019, som den första i sitt slag i Finland.

Innehållet i utbildningen har planerats utgående från de kunskaper och egenskaper som behövs inom polisyrket. Det handlar mycket om allmänna samhällsämnen, som ger en bra grund för fortsatta studier också inom andra områden (räddningsväsendet, gränsbevakningen).

Sökande till utbildningen POVAKO måste ha examen från andra stadiet (student- eller yrkesexamen), ett bra språk och god kommunikationsförmåga.

I polisyrket behövs god kondition, rätt attityd och livserfarenhet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen sker i form av heltidsstudier vid Kvarnen i Kronoby. Undervisningen i klassrum varvas med studiebesök och fysisk träning. Målet är att man ska förstå vad det innebär att arbeta som polis och att det i grund och botten är fråga om ett serviceyrke.

Det finns många olika arbetsuppgifter inom polisyrket, men för att kunna specialisera sig måste man först gå grundutbildningen. Därför är det viktigt att man uppfyller kraven och förbereder sig noggrant inför urvalsproven. Här hjälper POVAKO. Studerandena får öva på de färdigheter som krävs. Vi ordnar t.ex. simprov, som måste vara genomfört före slutlig antagning till Polisyrkeshögskolan. Fysisk träning och modersmål är väsentliga delar av utbildningen. Studerande utför regelbundet liknande tester som ingår i urvalsprovet till Polisyrkeshögskolan.

Undervisningen hålls av personer med polisbakgrund och olika gästföreläsare beroende på tema. Under utbildningen får eleverna bland annat besöka ett fängelse och närvara vid rättegångstillfällen, bekanta sig med åklagarmyndighetens verksamhet.

9

Viktiga datum

Skolstart: hösten 2024.

OBS: studieåret på POVAKO passar ihop med den svenska antagningen till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, där nästa ansökningsperiod inleds våren 2024.

Kursavgift: 750 € / termin (vår/höst)

Boende och stöd

Det finns möjlighet att bo på internat vid skolan för en förmånlig summa, 290-310 €/månad (frukost, lunch och ”fika” ingår). 20 € tillkommer för bostad med egen toalett och dusch. Till kvällsmålet finns det möjlighet att köpa av dagens lunch till ett förmånligt pris.

Du har rätt till studiepenning, 268,23 €/månad, för utbildningen. Studerande som bor på skolans internat får dessutom bostadstillägg på 88,87 €/månad.

Ämnen

Språk – övning i att läsa, skriva, kommunicera och presentera

Samhälle – förståelse för politik och hur beslutsfattande i samhället går till

Kriminalitet – olika former av kriminalitet och dess omfattning. Förebyggande polisarbete och utredningar.

Fysisk träning – uthållighet, styrka och kost

Samarbete – gruppdynamik och ledarskap

Juridik – rättskunskap, polisens roll inom rättsväsendet

Matti profilbild

Matti Ranta

puh 040 768 8444
matti.ranta@kvarnen.fi

Anders Åfors

tfn 040 500 1799
anders.afors@kvarnen.fi