GYMNASIEKURSER

Gå en period vid folkhögskolan Delta i ett projekt eller en resa

Kvarnen samarbetar i dag med de svenska gymnasierna i Karleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Pargas och Tammerfors svenska gymnasium. Du kan gå en intressekurs under en sexveckors period eller delta i en kortare projektkurs vid Kronoby folkhögskola.

Folkhögskolan och gymnasiet i samarbete

Intressekurser under en period ( 6 veckor) i årskurs 2

Fysio (friluftsliv tillsammans med Outdoor Academy)

*Musik (musicera på heltid )

Hantverk (textil eller teknisk slöjd)

Flyg (studier i flygteori vid Folkhögskolan och de praktiska flygningarna vid Kronoby flygfält)

Projektkurser under 5-12 dagar i årskurs 2

**Förintelsen (Andra världskriget med resa till Polen)

Senegal (biståndsarbete med resa till Senegal)

USA (emigration. Resa till USA))

 

Kronoby medborgarinstitut och gymnasiet i samarbete

Studerande i gymnasiet kan gå kurser i medborgarinstitutet och räkna in kurserna som tillämpade kurser. Du bör ändå diskutera med din rektor i förväg.  Se närmare på MI:s kursutbud https://mi.kvarnen.fi

*Musik

Innehåll: Gruppen kan forma innehållet tillsammans med ledaren. Studeranden jobbar i grupp, sjunger, dansar, dramatiserar, improviserar, skapar, uttrycker sig, lär av varandra mm.

Omfång:  Du kan syssla med musik på heltid under en period (ca. sex veckor) av läsåret. Ettornas musikperiod börjar efter sportlovet och räcker till medlet av april. Tvåornas period börjar efter nyår och sträcker sig fram till sportlovet och treorna i den sista perioden (medlet av april till sommarlovet om intresse finns.

Några av de tidigare musikgrupperna har skapat ett namn om sig som skickliga sånggrupper.

Verksamheten ger kurser som inräknas i gymnasieexamen. Musikgrupperna har medverkat i många olika sammanhang och gjort uppskattade framträdanden.

Förhandskrav: Inga (men det är bra om man sysslat med musik tidigare).

**Förintelsen

Projektet riktar sig i första hand till andra årets studerande. Det består av tre delar:

* en förberedande kurs (10h) på Kronoby folkhögskola
* den gemensamma resan till förintelselägren
* avslutande utvärdering och redovisning

 

 

 

Flyglinjen

genomförs under årskurs 2 vid Folkhögskolan och de praktiska flygningarna vid Kronoby flygfält

Projektkurser

Förintelsen

 Projektet riktar sig i första hand till andra årets studerande. Det består av tre delar

* en förberedande tvådagarskurs på Kronoby Folkhögskola
* den gemensamma resan till förintelselägren
* avslutande utvärdering och redovisning 

Kontaktperson: Tom Hansén, Kronoby folkhögskola. Tel. 050-550 7722