GYMNASIEKURSER

Gå en period vid folkhögskolan Delta i ett projekt eller en resa

Kvarnen samarbetar i dag med de svenska gymnasierna i Karleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Pargas och Tammerfors svenska gymnasium. Du kan gå en intressekurs under en sexveckors period eller delta i en kortare projektkurs vid Kronoby Folkhögskola.

Intressekurser (6 veckor)

Fysio

Friluftsliv, idrott och fysisk aktivitet i olika former. En hel period med nyttig omväxling från de teoretiska gymnasiestudierna.

Musik

Innehåll: Gruppen kan forma innehållet tillsammans med ledaren. Eleverna jobbar i grupp och sjunger, dansar, dramatiserar, improviserar, skapar, uttrycker sig, lär av varandra mm.

Du kan syssla med musik på heltid under en period (ca sex veckor) av läsåret. Ettornas musikperiod börjar efter sportlovet och räcker till medlet av april. Tvåornas period börjar efter nyår och sträcker sig fram till sportlovet.

Omfång: Ettorna sjunger i period V, tvåorna i period IV (början av januari till sportlovet) och treorna i den sista perioden (medlet av april till sommarlovet).

Några av de tidigare musikgrupperna har skapat ett namn om sig som skickliga sånggrupper.

Verksamheten ger kurser som inräknas i gymnasieexamen. Musikgrupperna har medverkat i många olika sammanhang och gjort uppskattade framträdanden.

Förhandskrav: Inga (men det är bra om man sysslat med musik tidigare).

Kontaktperson Tom Hansén, 050-550 7722, Malin Storbjörk, Kronoby gymnasium

Hantverk

Kontaktperson: Tom Hansén, Kronoby Folkhögskola. Tel. 050-550 7722

Afrikalinjen (startar möjligen 2023 på hösten om finansiering ordnas)

10 DAGAR I SENEGAL – res med till landet vid Afrikas västligaste punkt!

Kronoby MI och gymnasiet

Som elev i gymnasiet kan man gå kurser i medborgarinstitutet och få räknat dem till godo som tillämpade kurser.

Titta närmare i MI:s utbud av kurser, du kan hitta något intressant där som du har nytta och glädje av vid sidan av dina gymnasiestudier!

Flyglinjen

genomförs under årskurs 2 vid Folkhögskolan och de praktiska flygningarna vid Kronoby flygfält

Projektkurser

Förintelsen

 Projektet riktar sig i första hand till andra årets studerande. Det består av tre delar

* en förberedande tvådagarskurs på Kronoby Folkhögskola
* den gemensamma resan till förintelselägren
* avslutande utvärdering och redovisning 

Kontaktperson: Tom Hansén, Kronoby Folkhögskola. Tel. 050-550 7722