Kvarnen – Kronoby folkhögskola

Kronoby folkhögskola och medborgarinstitut

Vår skola fyller 130 år – men här gäller fullt hus, moderna utbildningar, kulturell mångfald.

Folkhögskolan ordnar längre heltidsutbildning. Medborgarinstitutet (MI) erbjuder öppna kurser med de mest varierande innehåll för alla åldersgrupper. Elever från närliggande gymnasier deltar aktivt i specialkurser, projekt och resor med Kvarnen. Vi engagerar oss också i olika nationella och internationella utvecklingsprojekt, ordnar korta kurser, resor och seminarier.

Våra utbildningar

Kvarnen…

Ett lite gammaldags, svenskt ord. Det signalerar energi och utveckling. En kvarn var traditionellt också en samlingsplats, där man träffades och diskuterade viktiga saker så länge man fick sina ärenden uträttade. Kvarnen med sina tekniska lösningar förknippades med idéer, framsteg och utveckling. Vi vill fortsätta att vara en plats för god gemenskap och personlig utveckling.

Läs mera på ”OM KVARNEN


Presentationsvideo