PROJEKT

Utvecklingsprojekt med Kvarnen som nyckelaktör

St Olav Ostrobothnia

Syftet är att skapa en kulturrutt i Österbotten, på basen av resultat i förprojektet Cultcraft. Tanken är att Österbotten ska knytas till den norsk-svenska St Olavsleden till Trondheim och därigenom bli en del av den nordligaste kulturrutten som är certifierad av Europarådet. Projektet ska planera den nya kulturrutten i Österbotten och kommunicera ut idén till kommuner, föreningar, församlingar, myndigheter, företag, utvecklingsbolag och allmänheten genom att ordna informationstillfällen, föreläsningar, seminarier och workshops.

Projektområde: Österbotten.
Projekttid: 1.1.2021-31.12.2022.
Projektägare: Kvarnen samkommun.
Delgenomförare: Kristinestads näringslivscentral AB och Svenska Österbottens förbund för kultur och bildning/KulturÖsterbotten.
Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader-programmet och Svenska Kulturfonden.

Kulturav i utveckling

Projektets mål

  • Initiera utvecklingen av kulturella upplevelser och tjänster utmed leden
  • Kvalitetsutveckling av infrastrukturtjänster och service utmed leden
  • St Olav kulturvärdar
  • Utredning av möjligheten till ett pilgrimscenter i Vasa, Karleby och Kristinestad
  • Kulturarvet blir digitalt
  • Information och kommunikation till allmänheten
  • Benchmarking till andra europeiska organisationer

Projekttid: 1.1.2024 – 31.8.2026
Finansiär: Aktion Österbotten
Budget: 169 855 €
Huvudgenomförare: Kvarnen Samkommun
Delgenomförare: KulturÖsterbotten, Business Kristinestad

Leader Aktion Österbotten logo
The pilot project St Olav Pathway joins the project partners Kvarnen samkommun (Kvarnen joint municipality) administering St Olav Ostrobothnia in Finland and Selånger församling (Selånger parish) administering St Olavsleden in Sweden with the overall objective of cross-border networking and collaboration.

The pilot project St Olav Ways

The route of St Olav ways is a Nordic pilgrimage hiking route certified by the Council of Europe (www.coe.intl) through ACSOW Association in Norway.  St Olav Way consists of different pilgrimage hiking routes in Finland, Sweden and Norway.

The pilot project St Olav Pathway joins the project partners Kvarnen samkommun (Kvarnen joint municipality) administering St Olav Ostrobothnia in Finland and Selånger församling (Selånger parish) administering St Olavsleden in Sweden with the overall objective of cross-border networking and collaboration.  Furthermore, the objective is to make plans for cross-border co-working methods, organization structures, task management, financing, joint development, sustainability and quality certifications systems possible to implement into these cultural routes. This with the aim of forming a development strategy and joint large scale project with partners and possible stakeholders such as municipalities, associations, organizations and MSMEs discovered through this project. The objective of this project is also to carry out a historical survey deepening our knowledge and understanding about our joint cultural and historical heritage in St Olav as well as a

survey of methods and strategy for how to implement the democratic values stated by Council of Europe into St Olavsleden and St Olav Ostrobothnia.

Council of Europe certification rules states continuous development as a certification criterium. The project results support the certification criteria in every sense. The results will be used by the project partners as well as stakeholders such as collaborative partners, municipalities, associations, parishes and MSMEs. The project results strengthen the joint brand of St Olav and the geographical area locally, regionally, nationally, and internationally. 

Carola Wiik

Har du eller din organisation en idé, ett utvecklingsbehov, ett samarbetsförslag?
Kontakta projektkoordinator Carola Wiik, tel. 050 302 3670, carola.wiik@kvarnen.fi

AVSLUTADE PROJEKT

EDUJOB

Projektets syfte är att skapa en modell för hur man med hjälp av skräddarsydd utbildning i grundläggande färdigheter och nätverksbyggande mot arbetsmarknaden kan öppna vägar för sysselsättning- och arbete. Projektet erbjuder personlig handledning, utbildning- och kompetenshöjning, branschspecifika kurser och hjälp att hitta ett arbete. Målgruppen är arbetssökande i Kronoby kommun.

Projektområde: Kronoby kommun.
Projekttid: 1.6.2020-28.2.2023.
Projektägare: Kvarnen Samkommun.
Finansiering: Utbildningsstyrelsen.

Våga växa Österbotten

Ett utbildningsprojekt vars åtgärder riktar sig till mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten och Mellersta Österbotten. Projektet vill med lokal närvaro, ett mångsidigt och brett utbildnings- och eventutbud nå ut till företag som är intresserade av tillväxt. Projektet vill möjliggöra företagens tillväxt genom ökad kunskap, men även genom att uppmuntra och stöda företagen till att samarbeta och nätverka. Projektet kommer att jobba med innovationsverksamhet och samarbetar med befintliga innovationscenter. Våga Växa är ett trespråkigt projekt där även personer med invandrarbakgrund erbjuds utbildning inom företagsamhet.

Projektområde: Österbotten.
Projekttid: 1.5.2020-31.12.2022.
Projektägare: YA Österbotten.
Delgenomförare: Kvarnen Samkommun, Kristinestads Näringslivscentral och Kust-Österbottens företagarförening.
Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Svenska kulturfonden och Yksityisyrittäjäin säätiö.

CultCraft

 

Ett projekt som kartlägger modeller och koncept för hur man i Europa har skapat och utvecklat kulturella rutter (cultural routes). En österbottnisk projektgrupp har skapats, med representanter från Österbottens förbund, KulturÖsterbotten, Svenskfinlands byar, Kvarkens skärgårds Världsnaturarv, Oravais historiska förening och representanter för utvecklingsbolagen i Österbotten.

Projektets utreder möjligheten att utveckla pilgrimsleden St Olavsleden i Österbotten, med modell från https://pilegrimsleden.no/pilegrimsledene/st-olavsleden. St Olavsleden är certifierad av Europarådet och därmed en av totalt 40 certifierade europeiska kulturrutter.

Projektområde: Österbotten.
Projekttid: 1.3.2020-31.12.2021.
Projektägare: Kvarnen Samkommun.
Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader-programmet och Svenska kulturfonden.

Volontärpoolen

Ett projekt med målsättningen att koordinera den frivilliga verksamheten inom vård och omsorg i Karleby- och Jakobstadsregionerna.

Under 2016 startade en volontärutbildning vid Kronoby folkhögskola i samarbete med Finlands Röda Kors, Österbottens svenska distrikt. Projektets målsättning var att utbilda 100 nya volontärer.
Följande volontärutbildningar hölls i Jakobstad under våren 2018: se närmare…

 

Projekttiden är 1.9.2015 – 31.7.2018. Projektet har erhållit finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Aktion Österbotten rf.

Ett avslutningsseminarium hölls vid Hötorgcentret, Jakobstad, i början av mars 2018. Som huvudföreläsare fungerade författaren och professorn Merete Mazzarella.

Framtidens natur- och ekoturism

Projektet startade under hösten 2016. Syftet är att utreda förutsättningar för natur-och ekoturism inom projektområdet Karleby-, Kaustby- och Jakobstadsregionerna samt Kaskö, Kristinestad och Närpes.

Projektet utreder befintliga och möjliga natur- och ekoturismaktörer i projektområdet och möjligheterna för ekocertifiering av turismföretag i Finland. Projektet samarbetar med bl.a. Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Svenska Handelshögskolan vad gäller dessa utredningar och kartläggningar. En del av utredningarna har färdigställts, medan vissa utredningar färdigställs under 2018.

Projekttiden är 1.5.2016 – 31.12.2018. Projektet har erhållit finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Aktion Österbotten r.f.

Utredningar:

Ekoturism i Sydösterbotten (utredning, pdf) 

Ecotourism_survey_Jakobstadregion_2018.pdf

Ecotourism Inquiry, Russian market

Andra länkar:

Naturens Bästa: http://www.ekoturism.org/naturensbasta/index.asp

Svenska ekoturismföreningen: http://www.ekoturism.org/

Visit Finlands reportage: http://www.visitfinland.fi/news/investoiminen-kestavaan-kehitykseen-luo-matkailuyritykselle-kilpailuetua/

Science Expo

Lärmiljöprojektet Science Expo beviljades hösten 2017 projektbidrag från Utbildningsstyrelsen.

Projektet har som målsättning att i samarbete med ett antal pilotskolor inom den grundläggande utbildningen i Jakobstads- och Karlebyregionerna skapa ett nytt och gränsöverskridande utbildningsmaterial inom bl.a. kemi, fysik, biologi, matematik, geografi, förnybar energi och hållbar utveckling.

Det tionde skolåret, ”Base Camp” vid Kronoby folkhögskola, ingår som pilotklass i projektet. Andra skolor som deltar är Cronhjelms, Donnerska, Oxhamns, Sursik och Ådalens skola.

Projektet pågår under tiden 1.9.2017-30.6.2019.

Kontaktpersoner: Manne Tiainen, projektutvecklare, tel. 040-5466118 och Carola Wiik, projektkoordinator, 050-302 3670.

Creating progress by Dialogue

Creating progress by Dialogue är ett s.k. mobilitetsprojekt inom EU-programmet Erasmus+.

Via projektet får personalen möjlighet att delta i europeiska fortbildningskurser under 2017-2018.

Projektets slutdatum var 31.12.2018.

Mera info om programmet via CIMO, Centret för internationell mobilitet:
http://www.cimo.fi/program/erasmusplus/vuxenutbildning/nyckelfunktion_1_mobilitet

Kulturkompisar

Projektets syfte är att skapa möjligheter för finländare; äldre, barn och ungdomar och även nyanlända att få uppleva finländsk och finlandssvensk kultur tillsammans med en annan person.

Ett nätverk av kulturkompisar skapas genom att projektet kontaktar lokala föreningar, bland annat kulturföreningar för att mobilisera enskilda personer att bli kulturkompisar. Projektet ordnar informations- och inspirationstillfällen för alla som önskar bli och söker kulturkompisar för att informera och introducera kulturkompis konceptet, samt även för att matcha intressen och människor med olika kulturella evenemang.

Projektet skapar också kontakter och ett nätverk av lokala kulturaktörer som ingår i ”Kulturkompis” konceptet. Dessa lokala kulturaktörer erbjuder biljetter till rabatterat pris för kulturkompisarna så att dessa har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter som musik-, sång- och teaterevenemang-, festivaler och konserter.

Kulturkompisarna tackar i sin tur de lokala kulturaktörerna genom att sprida information och marknadsföra de olika kulturella aktiviteterna som de deltar i på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter osv. I projektverksamheten ingår introduktionskurser i användningen av sociala medier i marknadsföringen.

Målsättningar:

Att öppna dörren till nya möjligheter till samvaro, kunskap och livskvalitet genom lokala kulturupplevelser, både för den enskilda personen och för föreningarna och organisationerna som fungerar som arrangörer av kulturella evenemang.

Att med jämna mellanrum ordna kulturträffar och gemensamma kulturevenemang. Alla kulturkompisar med vänner får möjlighet att träffas och umgås t.ex. vid gemensamma temamiddagar då man kockar mat från olika länder tillsammans, träffas kring matbordet, diskuterar och umgås. Man kan också ordna sång-, teater- och musiktillfällen tillsammans och bjuda in andra att delta.

Avsikten är att man träffas för att skapa kultur tillsammans. Man strävar till att ordna träffar både tillsammans och skilt för projektets olika målgrupper.

Projektet samarbetar med KulturÖsterbotten.

Projektet pågår under tiden 1.1.2018-31.8.2019

Idrottskompis ("Friends in Sports")

Projektets syfte och målsättningar

Syftet med projektet är att förbättra och öka möjligheterna för invandrare i Jakobstads- och Karlebyregionen att delta i motions- och idrottsverksamhet som ordnas av både föreningar och organisationer i projektområdet. Avsikten är även att skapa nya möjligheter för invandrare, både kvinnor och män, ungdomar och barn att involveras, introduceras och inkluderas i finländska motionsformer.

Målsättningen är att skapa ett nätverk av MOTIONSKOMPISAR. Att fungera som Motionskompis är ett uppdrag som grundar sig på frivillighet och som ska vara roligt och givande, något som man ser framemot, en relation där man som motionskompis har möjlighet att lära känna en person från en annan kultur via en gemensam motionsform. En invandrare har i sin tur möjlighet att med en finländare delta i olika motionsformer, erhålla kontakter och nätverk till det finländska samhället och föreningarna. Projektet samarbetar med Kronoby MI.  Då kan man som kursdeltagare i en motions- eller idrottskurs samtidigt anmäla sitt intresse att bli Idrotts- och Motionskompis på kursen för en invandrare.

Projektets målsättning är även att skapa ett nätverk av lokala motions- och idrottsföreningar som erbjuder DROP-IN möjligheter för invandrare att delta i olika motionsformer. Avsikten med detta Drop-In koncept är att det ska vara så enkelt som möjligt för invandrarna att delta i olika motions- och idrottsformer som möjligt.

Målsättningen är även att skapa MOTIONS- OCH IDROTTSEVENEMANG via Kronoby folkhögskola, som har ett stort antal invandrarstuderande.  Projektet önskar erbjuda möjligheter att prova på t.ex.  volleyboll, fotboll, skrinning, ishockey och skidskola.

Projektet har också som målsättning att ordna INFORMATIONS- OCH INSPIRATIONSTILLFÄLLEN för att höja kunskapsnivån bland invandrarna vad gäller hälsa och motion. Projektet bjuder in föreläsare t.ex. läkare, kostrådgivare, idrottsföreningar och andra idrottsaktörer för att informera om sina verksamheter, men även för att inspirera och motivera invandrarna att delta i olika motions- och idrottsaktiviteter.

Förväntade resultat

* ETT KONCEPT MED MOTIONSKOMPISAR som riktar sig till invandrare och finländare

* INFORMATIONS- OCH INSPIRATIONSTILLFÄLLEN för invandrare för att inspirera och informera om hälsa, välmående och motion. Även presentationstillfällen för föreningar.

* ETT NÄTVERK AV MOTIONSKOMPISAR

* ETT NÄTVERK AV FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER som deltar i Motionskompis konceptet

* DROP-IN KONCEPT som ska göra det lätt att prova olika motions- och idrottsformer tillsammans med sin Motionskompis

* MOTIONS- OCH IDROTTSEVENEMANG (t.ex. invandrarsimskola för flickor och kvinnor, gemensamma gränsöverskridande evenemang för alla åldrar t.ex. fotbollsskola, skidskola, volleyboll, skrinning, ishockey, dans)

* EN INFORMATIONSBROSCHYR som berättar om Motionskompis konceptet

* En metod att AKTIVERA MÄNNISKOR ATT DELTA, UPPLEVA, PÅVERKA OCH UTVECKLAS

* FÖRANKRING av Motionskompiskonceptet

Kontaktpersoner:

Carola Wiik, e-post: carola.wiik@kvarnen.fi , tel. 050-302 3670 eller
Stefan Fagerlund, e-post: stefan.fagerlund@kvarnen.fi, tel. 040-557 2351


Projektet finansieras via Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland