Base Camp

”Ett tionde år – ett annorlunda år!”

Är du intresserad av att utmana dig själv, uppleva äventyr och kanske höja dina vitsord? Hålla på med friluftsliv, delta i ett estradprojekt, göra en lång resa? Base Camp är en ettårig utbildning för dig som gått ut grundskolan och kan behöva ett annorlunda år innan du går vidare.

Du får komma in i en bra grupp, du får också möjlighet att satsa på dig själv, på sånt som du är bra på eller sånt som du vill utveckla. Utbildningen är gratis, eftersom året hos oss är ett tionde skolår (påbyggnadsutbildning).

Videopresentation på snö-screen!
Bild från Base Camps stjärnkväll 2021 (mera på Instagram, se längre ned på sidan)

Under ditt år på Base Camp kan du bland annat höja dina vitsord i grundskolämnena matematik, engelska, finska, biologi, historia och samhällslära. Att kunna skriva texter och artiklar är viktigt. För det behövs kunskap och det jobbar vi med i modersmålet.Vi ordnar också undervisning inom andra ämnen, beroende på behovet.

Friluftsliv är en viktig del av utbildningen. Under friluftsblocken ger vi oss ut på t.ex. fjällvandring i Tärnaby, långfärdsskridskoåkning, paddling, klättring och övernattningar utomhus.

Vi kan också vara rörliga när det gäller undervisningen i teoriämnen. Utomhus kan man integrera olika ämnen och lära sig på andra sätt än i klassrummet. Biologi funkar bra ute i naturen. I historia besöker vi olika historiska platser och bygger upp lärandet utgående från dem. 

Till utbildningen hör också ett estradprojekt där vi arbetar fram en scenföreställning som vi uppträder med inför publik. Varje år brukar Base Camp uppföra en egen, unik föreställning under några veckoslut. Estradprojektet är till för att låta alla elever få känna på hur det känns att stå framför en publik och uppträda på en scen. Målet med projektet är inte att utbilda scenartister, utan att höja självförtroendet och stärka självkänslan. Tillsammans sätter vi upp en produktion och jobbar både med själva uppförandet och arbetet bakom scenen.

Mot slutet av Base Camp-året gör vi ännu en lång resa – vi planerar, samlar pengar och far iväg för en vecka, på ett äventyr som du sent skall glömma!

Under det tionde året ingår studiehandledning alltid i studierna. Målet för dig är att skapa ett mål att sikta mot. Vi vill hjälpa dig på vägen.

Studierna och studiehandledningen under året omfattar totalt 1100 timmar.

INNEHÅLL

  • gemensamma läroämnen som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs
  • valfria ämnen enligt skolans utbud (ex. friluftsliv, estrad, slöjd, språk, fotografering, redaktör för skoltidningen)
  • studieresor, studiebesök
  • yrkes- och gymnasieförberedande studier (ex. hygienpass, första hjälpkurs)
  • handledda studier i arbetslivet och praktisk arbetslivsorientering (prao)

LÄSÅRETS ARBETSTIDER

16.8.2021-28.5.2022

INTRÄDESKRAV

Grundskolans avgångsbetyg från samma eller föregående år.

ANSÖKAN

Ansök här på hemsidan (senast 31.7, helst tidigare)! Du kan dessutom ansöka via GEA, gemensam elevantagning, 23.2-7.4.2021 på adress www.studieinfo.fi

Invandrarstuderande får en skild kallelse till ett gemensamt språkprov i svenska innan studierna börjar.

STUDERANDEAVGIFTER

Boende, mat och studier enligt studieschema är gratis för eleverna.

Elever som bor på skolans internat är berättigade till helpension på skolan undantaget förmiddags- och eftermiddagskaffet. De elever som bor utanför skolan är berättigade till transport och lunch på skolan.

Barbro Sandvik är kvinnan som engagerar sig med själ och hjärta i allt och alla, inte minst i sina elever på Base Camp och deras vardag och framtid. Vill att det ska hända saker och söker alltid efter nya utmaningar.
Robin Grindgärds är  killen som älskar att vara ute på tur. Sysslar med det mesta inom friluftsliv, men mest handlar det om klättring och skidåkning. Pedagogik och lärande ligger honom varmt om hjärtat, framförallt då det sker ute i naturen.

Kristoffer Sandbacka är mannen som fixar det mesta och vill lära sig mera om allt. En hejare på paddling, men lika hemma i musiken, sporten, slöjden, naturen eller något annat som passar in på Base Camp.

@basecampkvarnen på Instagram