Kvarnens corona-info

Kvarnens corona-info

(uppdaterad 18.12.2020)

Verksamheten fortsätter, med beaktande av de säkerhetsåtgärder som beskrivs på den här sidan.

Skolans matsal: alla som kommer in i matsalen tvättar och desinficerar sina händer och bär munskydd (speciellt vid serveringslinjen)
Kronoby MI:s kurser: årets verksamhet (2020) är avslutad. Nästa års verksamhet inleds 7.1.2021.

Om du har symtom som kan tyda på coronavirusinfektion (feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående, diarré)
Kom inte till skolan!
– Ring hälsocentralen och begär att få bli testad för Covid19-infektion
(Soite/Karleby: 06 828 7499, kl 8-16)
– Stanna hemma tills du fått testresultatet
– Kontakta skolan (lärare eller informationen) innan du återvänder till skolan

Vi använder munskydd. Kvarnens personal och studerande använder munskydd, enligt den lokala hälsovårdsmyndigheten Soites rekommendation för allmänna platser. På adressen https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/ finns instruktioner för användande av munskydd.

Personer som kommer från, eller reser till, länder med resebegränsningar
Karantän i 10 dygn innan deltagande i arbete eller normal närundervisning vid Kronoby folkhögskola
– Om du gör en utlandsresa: meddela skolan (lärare eller informationen) innan du återvänder till skolan

Att hålla distans:
– Undvik i allmänhet nära fysisk kontakt med personer som du inte regelbundet träffar
– Undvik sammankomster med flera än 10 personer
– Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket
– De olika grupperna (linjerna) vid folkhögskolan deltar i undervisning och vistas i övrigt åtskilt från varandra på skolområdet
– Grupperna har skilda tider i matsalen, med egna lärare. Kaffepauser ordnas i anslutning till undervisningutrymmena, inte i matsalen

Handhygien
– Alla uppmanas hålla noggrann handhygien, genom att tvätta med tvål och vatten och torka med handdesinfektionsmedel som finns på olika platser
– Innan du går till matsalen: rengör dina händer vid ditt klassrum eller arbetsutrymme!
– Använd pappershandduk för att torka händerna

Intensifierad städning
– Matsalen rengörs mellan gruppernas matturer
– Intensifierad städning gäller i alla allmänna utrymmen

Distansarbete
– Distansarbete rekommenderas för sådana arbetsuppgifter där det är möjligt


Vid eventuella positiva Covid19-fall med anknytning till Kvarnens studerande eller personal: Mellersta Österbottens hälsovårdsorganisation SOITE ger direktiv om vilka åtgärder som ska vidtas.