Kvarnens corona-info

Kvarnens corona-info

(uppdaterad 17.8.2020)

Om du har symtom som kan tyda på coronavirusinfektion (feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående, diarré)
Kom inte till skolan!
– Ring hälsocentralen och begär att få bli testad för Covid19-infektion
(Soite/Karleby: 06 828 7499, kl 8-16)
– Stanna hemma tills du fått testresultatet
– Kontakta skolan (lärare eller informationen) innan du återvänder till skolan

Personer som kommer från, eller reser till, länder med resebegränsningar
Karantän i 14 dygn innan deltagande i arbete eller normal närundervisning vid Kronoby folkhögskola
– Om du gör en utlandsresa: meddela skolan (lärare eller informationen) innan du återvänder till skolan

Att hålla distans:
– Undvik i allmänhet nära fysisk kontakt med personer som du inte regelbundet träffar
– Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket
– De olika grupperna (linjerna) vid folkhögskolan deltar i undervisning och vistas i övrigt åtskilt från varandra på skolområdet
– Grupperna har skilda tider i matsalen, med egna lärare. Kaffepauser ordnas i anslutning till undervisningutrymmena, inte i matsalen

Handhygien
– Alla uppmanas hålla noggrann handhygien, genom att tvätta med tvål och vatten och torka med handdesinfektionsmedel som finns på olika platser
– Innan du går till matsalen: rengör dina händer vid ditt klassrum eller arbetsutrymme!
– Använd pappershandduk för att torka händerna

Intensifierad städning
– Matsalen rengörs mellan gruppernas matturer
– Intensifierad städning gäller i alla allmänna utrymmen

Övrigt
– Ingen s.k. gemenskapsdag anordnas i år vid höstterminens början
– Personalmöten hålls tillsvidare via Teams
– Personalmotion (fredagar) hålls tillsvidare inte inomhus
– Distansarbete kan tillämpas i sådant arbete där det är möjligt


Vid eventuella positiva Covid19-fall med anknytning till Kvarnens studerande eller personal: Mellersta Österbottens hälsovårdsorganisation SOITE ger direktiv om vilka åtgärder som ska vidtas.