Gymnasiekurser

Kvarnen samarbetar i dag med de svenska gymnasierna i Karleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Pargas och Tammerfors svenska gymnasium. Du kan gå en intressekurs under en sexveckors period eller delta i en kortare projektkurs vid Kronoby Folkhögskola.

INTRESSEKURSER ( 6 veckor)

  • Fysio

Friluftsliv, idrott och fysisk aktivitet i olika former. En hel period med nyttig omväxling från de teoretiska gymnasiestudierna.

  • Musik

Innehåll: Gruppen kan forma innehållet tillsammans med ledaren. Eleverna jobbar i grupp och sjunger, dansar, dramatiserar, improviserar, skapar, uttrycker sig, lär av varandra mm.

Du kan syssla med musik på heltid under en period (ca sex veckor) av läsåret. Ettornas musikperiod börjar efter sportlovet och räcker till medlet av april. Tvåornas period börjar efter nyår och sträcker sig fram till sportlovet.

Omfång:Ettorna sjunger i period V, tvåorna i period IV (början av januari till sportlovet) och treorna i den sista perioden (medlet av april till sommarlovet).

Några av de tidigare musikgrupperna har skapat ett namn om sig som skickliga sånggrupper.

Verksamheten ger kurser som inräknas i gymnasieexamen. Musikgrupperna har medverkat i många olika sammanhang och gjort uppskattade framträdanden.

Förhandskrav: Inga (men det är bra om man sysslat med musik tidigare).

Kontaktperson Tom Hansén, 050-550 7722, Malin Storbjörk, Kronoby gymnasium

  • Hantverk

FLYGLINJEN

Kronoby gymnasiums flyglinje genomförs i samarbete med Gamlakarleby Flygklubb och Kronoby Folkhögskola. Flygteorin genomförs under årskurs 2 vid Folkhögskolan och de praktiska flygningarna vid Kronoby flygfält.

PROJEKTKURSER

Förintelsen


Projektet riktar sig i första hand till andra årets studerande. Det består av tre delar:

* en förberedande tvådagarskurs på Kronoby Folkhögskola
* den gemensamma resan till förintelselägren
* avslutande utvärdering och redovisning 

Kontaktperson: Tom Hansén, Kronoby Folkhögskola. Tel. 050-550 7722

Afrikalinjen

10 DAGAR I SENEGAL – res med till landet vid Afrikas västligaste punkt!

I din egen skola kan du räkna tillgodo tillämpade kurser för deltagandet. ”Projektet” börjar med en gemensam heldagsträff för alla som ska resa. Sedan utför man en rad distansuppgifter i olika ämnen. Det blir ännu två träffar närmare inför resan. Själva resan sker med flyg från Helsingfors till Dakar. Vi upplever ett Afrika söder om Sahara, vi träffar människor i byar och städer bortom turiststråken. Det finns också möjlighet att besöka vänelevers hem, en unik och annorlunda upplevelse.

Officiellt språk och skolspråk i Senegal är franska, vid sidan av olika senegalesiska stamspråk. Du får en ypperlig chans att pröva på att använda franska. Det är enklare, men inte absolut nöd-vändigt, att ha lite grundkunskaper i franska.

Kontaktpersoner: Nina Hansén, Karleby svenska gymnasium.

Kronoby MI och gymnasiet

Som elev i gymnasiet kan man gå kurser i medborgarinstitutet och få räknat dem till godo som tillämpade kurser. 

Titta närmare i MI:s utbud av kurser, du kan hitta något intressant där som du har nytta och glädje av vid sidan av dina gymnasiestudier!