Gymnasiekurser ENG

Kvarnen samarbetar med de svenska gymnasierna i Karleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, och Nykarleby. Du kan gå en tid, oftast under det andra gymnasieåret, på en intressekurs vid Kronoby folkhögskola.

Kronoby MI (medborgarinstitutet) erbjuder också kurser som lämpar sig för gymnasiestuderande.

FYSIO

Friluftsliv, idrott och fysisk aktivitet i olika former. En hel period (6 veckor) med nyttig omväxling från de teoretiska gymnasiestudierna.

FÖRINTELSEN

“Projekt Förintelsen” innebär en resa till Polen under våren. En stor grupp bestående av elever från flera gymnasier besöker nazisternas förintelseläger där judar internerades och gasades ihjäl under andra världskriget.

Projektet riktar sig till andra årets studerande. Det består av tre delar:

* en förberedande tvådagars kurs på Kronoby folkhögskola tillsammans med deltagare från andra skolor
* den gemensamma resan till förintelselägren
* avslutande utvärdering och redovisning

Kontaktperson: Tom Hansén, Kronoby folkhögskola.

AFRIKA

10 DAGAR I SENEGAL – res med en grupp elever från Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Kronoby (med Larsmo) och Karleby till landet vid Afrikas västligaste punkt!

I din egen skola kan du räkna tillgodo tillämpade kurser för deltagandet. “Projektet” börjar med en gemensam heldagsträff för alla som ska resa. Sedan utför man en rad distansuppgifter i olika ämnen. Det blir ännu två träffar närmare inför resan. Själva resan sker med flyg från Helsingfors till Dakar. Vi upplever ett Afrika söder om Sahara, vi träffar människor i byar och städer bortom turiststråken. Det finns också möjlighet att besöka vänelevers hem, en unik och annorlunda upplevelse.

Officiellt språk och skolspråk i Senegal är franska, vid sidan av olika senegalesiska stamspråk. Man har därför knappt någon nytta av engelska utan får i stället en chans att pröva på att använda franska. Det är enklare, men inte absolut nödvändigt, att ha lite grundkunskaper i franska.

Kontaktpersoner: Nina Hansén, Karleby svenska gymnasium.

MUSIKPERIOD

Du kan syssla med musik på heltid under en period (ca sex veckor) av läsåret. Ettornas musikperiod börjar efter sportlovet och räcker till medlet av april. Förhandskrav: Inga (men det är bra om man sysslat med musik tidigare).

Plats: Kronoby folkhögskola

Innehåll: Gruppen kan forma innehållet tillsammans med ledaren. Eleverna jobbar i grupp och sjunger, dansar, dramatiserar, improviserar, skapar, uttrycker sig, lär av varandra mm.

Omfång: Totalt en termins verksamhet i form av en period per läsår. Ettorna sjunger i period V, tvåorna i period IV (början av januari till sportlovet) och treorna i den sista perioden (medlet av april till sommarlovet).

Några av de tidigare musikgrupperna har skapat ett namn om sig som skickliga sånggrupper.

Verksamheten ger kurser som inräknas i gymnasieexamen. Musikgrupperna har medverkat i många olika sammanhang och gjort uppskattade framträdanden.

Kontaktperson: Viola Storbacka, Kronoby gymnasium.

KRONOBY MI OCH GYMNASIET

Som elev i gymnasiet kan man gå kurser i medborgarinstitutet och få räknat dem till godo som tillämpade kurser.

Titta närmare i MI:s utbud av kurser, du kan hitta något intressant där som du har nytta och glädje av vid sidan av dina gymnasiestudier!

FLYGLINJEN

Kronoby gymnasiums flyglinje är en vidareutveckling av den privatflygarutbildning som tidigare gavs vid Kronoby folkhögskola. Linjens program genomförs fortfarande i samarbete med folkhögskolan.

Kontaktperson: Viola Storbacka, Kronoby gymnasium, Tom Hansén, Kronoby folkhögskola