Base Camp ENG

“Ett bra år!”

Är du intresserad av att utmana dig själv, uppleva äventyr och kanske höja dina vitsord? Hålla på med friluftsliv, delta i ett estradprojekt, göra en lång resa? Base Camp är en ettårig utbildning för dig som gått ut grundskolan och kan behöva ett annorlunda år innan du går vidare.

Du får komma in i en bra grupp, du får också möjlighet att satsa på dig själv, på sånt som du är bra på eller sånt som du vill utveckla. Utbildningen är gratis, eftersom året hos oss är ett tionde skolår (påbyggnadsutbildning).

Under ditt år på Base Camp kan du bland annat höja dina vitsord i grundskolämnena matematik, engelska, finska, biologi, historia och samhällslära. Att kunna skriva texter och artiklar är viktigt. För det behövs kunskap och det jobbar vi med i modersmålet.Vi ordnar också undervisning inom andra ämnen, beroende på behovet.

Friluftsliv är en viktig del av utbildningen. Under friluftsblocken ger vi oss ut på t.ex. fjällvandring i Tärnaby, långfärdsskridskoåkning, paddling, klättring och övernattningar utomhus.

Vi kan också vara rörliga när det gäller undervisningen i teoriämnen. Utomhus kan man integrera olika ämnen och lära sig på andra sätt än i klassrummet. Biologi funkar bra ute i naturen. I historia besöker vi olika historiska platser och bygger upp lärandet utgående från dem.

Till utbildningen hör också ett estradprojekt där vi arbetar fram en scenföreställning som vi uppträder med inför publik. Varje år brukar Base Camp uppföra en egen, unik föreställning under några veckoslut. Estradprojektet är till för att låta alla elever få känna på hur det känns att stå framför en publik och uppträda på en scen. Målet med projektet är inte att utbilda scenartister, utan att höja självförtroendet och stärka självkänslan. Tillsammans sätter vi upp en produktion och jobbar både med själva uppförandet och arbetet bakom scenen.

Mot slutet av Base Camp-året gör vi ännu en lång resa – vi planerar, samlar pengar och far iväg för en vecka, på ett äventyr som du inte kommer att glömma!

Barbro Sandvik är kvinnan som engagerar sig med själ och hjärta i allt och alla, inte minst i sina elever på Base Camp och deras vardag och framtid. Vill att det ska hända saker och söker alltid efter nya utmaningar.
Kristoffer Sandbacka är mannen som fixar det mesta och vill lära sig mera om allt. En hejare på paddling, men lika hemma i musiken, sporten, slöjden, naturen eller något annat som passar in på Base Camp.

Några bilder