Språkresa i svenska 28.7-4.8.2024

16 januari 2023

Språkresa i svenska för finskspråkiga gymnasiestuderanden

INNEHÅLL I HUVUDSAK

 • Kommunikativa övningar av olika typ
 • Texter + övningar (specialordförråd i koppling till det övriga programmet)
 • Grammatik
 • Övningar av studentexamensuppgifter
 • Undervisningen baserar sig på gymnasiets läroplan i B-svenska och A-svenska (anpassat efter studerandenas behov)
 • Möjlighet till ytterligare praktiska övningar under kvällsprogrammet
 • Undervisningsmaterial ingår (egen dator medtages)
 • Intyg över avlagd kurs

PROGRAM

 • Guidade rundturer, utfärder
 • Träff med jämnåriga ungdomar
 • Traditionell hantverksdag på skolan
  • Tillverka i näver och säv
 • Sångafton
 • Bastu

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras beroende på väder och tillgänglighet till personal och tjänster.

Ladda ner broschyren här!