Vaddå pilgrim..?

Vaddå pilgrim…?

Ett latinskt ord som betyder främling. En som är på väg.

En pilgrim har kopplat lös från vardagen och är på vandring. Pilgrimsvandring finns i de flesta religioner och tycks svara mot ett djupt mänskligt behov.

Men religion räcker inte som förklaring. När man kommer fram till Santiago de Compostela efter att ha vandrat El Camino i Spanien, får man svara på frågan ”varför gick du”? Var det av kulturella, sociala, sportsliga, religiösa, andliga skäl, eller något annat personligt?

Många vill svara ja på allt. Det finns inte en enskild orsak bakom. Bland vandrare på en pilgrimsled uppstår ofta en speciell gemenskap, fast de kan komma från mycket olika bakgrunder. Det enkla, långsamma livet på vandring, den fysiska utmaningen (på egen nivå) och möjligheten att utvecklas som människa – där finns så mycket, som förenar så många människor.

7 nyckelord

** FRIHET ** ENKELHET ** TYSTNAD ** BEKYMMERSLÖSHET ** LÅNGSAMHET ** ANDLIGHET ** DELANDE **

Tillbaka >