Kvarnen QuickSupport

Följ anvisningarna för att tillfälligt möjliggöra fjärråtkomst till din dator. Efter att du godkänt programmets säkerhetsfråga, får Kvarnens IT-support åtkomst till din dator så länge som QuickSupport programmet körs.

  1. Öppna sidan https://get.teamviewer.com/6ki5yi8
  2. Fjärrstödsprogrammet laddas automatiskt ner
  3. Öppna eller Kör det hämtade programmet från webbläsarens nedladdningsnotis (se bilden)
  4. Godkänn programmets säkerhetsförfrågningar