Outdoor22 preview

Naturen som klassrum

Outdoor Academy är ett nordiskt utbildningskoncept inom friluftsliv och ledarskap. Vi erbjuder heltidsutbildning och kurser vid Kronoby Folkhögskola i Finland. Vi har samarbetspartners i hela Norden, som också fungerar som vårt arbetsfält.

Hos oss kan du studera friluftsliv och ledarskap i två år på heltid. Vår utbildning ger dig ett brett kunnande samt en yrkesexamen för arbete i naturbranschen.

Vad får du?

Under första året lägger vi mycket fokus på grunderna inom olika friluftsgrenar och expeditionsliv. Du får lära dig ha det bekvämt och roligt ute i olika väder och årstider och med olika människor, och du bygger din uthållighet för expeditionsliv.  De nya kunskaperna får du genom massor av tid ute med olika friluftsgrenar, utvärderingar med dina klasskamrater, kundprojekt med utomstående samt gemensamma och egna turer som vi gör runtom i Finland och övriga Norden. Vårt mål med första året är att du skall ha tillräckligt med kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utöva de grenar vi lär ut tillsammans med vänner.

Under andra året ligger fokuset på ditt eget ledarskap och på hur människor fungerar och verkar i grupp. I utbildningen ingår både teori, praktik, gemensamma och egna turer samt en specialisering. Utbildningen ger dig möjlighet att rikta in dig mot det område du är intresserad av och vill verka inom i framtiden. Större kundprojekt och yrkesprov med kunder där du har ansvarar för planering, genomförande och efterarbete. Du tränar ditt ledarskap i den egna gruppen, på våra kunder i skolan och genom praktik och arbete i branschen. De friluftsgrenar du är mest intresserad av har du möjlighet att ägna mera tid åt. Om intresse och ambition finns kan du även ta instruktörsexamen inom de grenarna. Under andra året genomförs yrkesprov för yrkesexamen inom naturbranschen samt utbildningsmomenten inom svenska normen för fjälledare.

Specialisering På det andra året under sex intensiva veckor på hösten gör du en fördjupning i klättring eller havskajakpaddling. Målet med specialiseringen är att ge dig en rejäl djupdykning i aktiviteten som du valt så att du kan lyfta din nivå ytterligare som sedan skall kunna leda till jobb i branschen.

1.Paddling

Egen teknisk paddling, kamraträddning och säkerhetstänkande. Turupplägg, navigering och väder till havs. Under andra året kan du välja paddling som specialisering för att fördjupa dig i ämnet.

2. Klättring

Egen teknisk klättring, Topprep, grunder i kilklättring och kamraträddning. Under andra året kan du välja klättring som specialisering för att fördjupa dig i ämnet.

3. Skidåkning

Fokus ligger på din egna tekniska åkning i pist och offpist inom din disciplin. Toppturskunskaper med ruttval och lavinsäkerhet. Första året gör ni en Friåkning 1 kurs (SVELAV, FINLAV). Andra året gör ni en Pro 1 kurs (SVELAV, FINLAV).

4. Uteteknik

En bred grund att stå på gällande utrustningshantering, vård av utrustning, utematlagning, lägerrutiner och rutiner över lag under alla årstider.

5. Grupper och ledarskap

Du är en del av en grupp som jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Under första året jobbar vi målmedvetet med kommunikation och gruppdynamik. Samt att du får en god inblick i ledarskapstänkande. Andra året är det mera fokus på ditt egna ledarskap och grupphantering i olika miljöer.

Du som väljer oss

Om du bestämmer dig att söka en plats för att studera på Outdoor Academy måste ha fyllt 18 år och vara simkunnig. Du behöver inte ha en lång meritlista på utenätter eller kunskap inom friluftsliv. Sådana saker anser vi oss vara väldigt bra på att utbilda. Du behöver ha ett genuint intresse för friluftsliv och människorna runt om dig. Låter det lockande att sova flera nätter i trånga tält, på ett skolgolv eller under bar himmel, utan dusch sen många dagar tillbaka samt kanske lite småhungrig så har du hittat rätt. Du bör även ha ett intresse i att lära känna nya människor i form av dina klasskamrater utbildare och våra alumner. Sen behöver du klara av XXX antal timmar i en trång minibuss fullproppad med människor och utrustning för att komma med på alla våra resor runt om i Norden.

För att få maximalt ut av utbildningen gäller det för dig att vara aktiv, ta ansvar och ta vara på de möjligheter som bjuds ut. Då får du en god grund i friluftsliv och ledarskap för dina framtida turer med gäster i naturen eller egna expeditioner någonstans i världen.

Vill du dessutom börja jobba med friluftsliv och människor så har du verkligen kommit rätt. Efter 2 år på Outdoor Academy har du skaffat dig tillräckligt mycket erfarenhet att komma ut och jobba med de friluftsaktiviteter som vi sysslat med under din utbildning. Men för att nå dit vill vi att du satsar helhjärtat på utbildningen och tar del av turplanering, ledarskapet, beslutsfattandet, evalueringar osv. Du skall vara villig att pröva på utmaningar, kanske göra misstag, men sen komma igen och utvecklas till den guide/instruktör som du vill bli.

Kronoby folkhögskola är en svenskspråkig skola. På Outdoor Academy använder vi till största delen svenska som utbildningsspråk. Under åren som gått har vi haft många olika nationaliteter som har studerat hos oss och så vill vi ha det. Det är fint att ha möjligheten att kunna blanda olika kulturer och språk så du som elev får lära dig mer om kulturell mångfald. Då höstterminen startar så använder vi även engelska så att alla får en chans att följa med i utbildningen på bästa sätt. Vi förväntar oss att de som studerar hos oss strävar efter att lära sig svenska.

Ledare

Carl-Gustaf Gustafsson

Från Boksjön, Tärnaby i svenska fjällen kommer CeGe, vår linjeledare. Han växte mer eller mindre upp på fjället och gick Fjälledarlinjen 1980 – 1982 vid Storumans Folkhögskola. Idag har han en solid friluftsbakgrund med fjällvärlden som arbetsplats. Ce-Ge arbetar även med lavinkurser och lavinprognoser. Han har arbetat sedan 1996 på Kronoby Folkhögskola. Carl-Gustafs ansvar ligger på ekonomi, vildmarksguide-examen, praktisk ledarskap och fjällundervisning.

Erik Rudels

Erik är uppvuxen i Skärgårdshavet och bosatt på Åland. Så inte helt otippat är det de vattenburna friluftsgrenarna som står honom närmast hjärtat. Säkerhet, ledarskap och gruppdynamik är andra kära ämnen. Erik gick utbildningen på Oudoor Academy 1997-1999 och mer än 1000 tältnätter senare tycker han att friluftsliv är intressantare än någonsin. Erik ISKGA Advanced Guide han driver också företaget Paddelboden.

Björn Lindell

Björn examinerades från Outdoor Academy våren 2011. Sedan dess har han säsongat runt på olika företag i Norden. Bland Björns arbetserfarenheter finner man bland annat raftguide, hundspannsguide, fjällguide, höghöjdsbanebygge, kajakguide och teambuilding coach. Han har jobbat på Outdoor Academy sedan hösten 2019.

Maija Pukkila

Maija växte upp i Puruvesi sjön i Östra Finland, och gick 2006 – 2008 Fjälledarlinjen på Storumans Folkhögskola. Efter en sommar lång kajakpaddling runt Finland och Sveriges kust och några äventyrspedagogikkurser med HUMAK, började hon jobba för den nordamerikanska ledarskaps- och expeditionsskolan NOLS i Sverige, Norge, Patagonien och Alaska. Maijas intressen är bland annat långa expeditioner, eller turer på fjället både sommar- som vintertid.

Josef Westerlund

Josef är internationell auktoriserad bergsguide (SBO/IFMGA). Han har jobbat heltid i branschen sedan han gick ut Outdoor Academy 1999, i huvudsak med klättring och skidåkning i Norden, Alperna och USA. Josef är också utbildad överlevnads-, lavin-/skid- (SLAO), paddel- (NIL), och klätter-instruktör (SKF).

David Nyberg

David är uppvuxen på landsbygden utanför Stockholm och har redan från barnsben haft ett starkt friluftsintresse. Han studerade på Outdoor Academy 2007-2009 och har sedan dess bland annat jobbat åt den Nordamerikanska friluftsorganisationen NOLS (National Outdoor Leadership School) i USA och Norden. David känner sig hemma i de flesta friluftsmiljöer men brinner kanske lite extra för klättring, skidåkning och cykling. Hantverk, tillverkning och reparation av utrustning är andra stora intressen. David har varit tjänstledig från 2019.

Pedagogik

Visst är det möjligt att definiera termer som ledarskap, friluftsliv, grupprocesser etc med en rad vackra ord och teorier så att det låter filosofiskt, djupt och sådär lagom obegripligt. Men vi vill göra teorierna till verkliga verktyg för praktisk användning. Vi fokuserar mycket på att fundera på varför vi gör något och hur. Och vart det leder, reflektion och utvärdering är viktiga verktyg på Outdoor Academy. Vi utmanar våra studerande att på många plan komma utanför sina komfortzoner, både vad jaget, gruppen och aktiviteterna beträffar. Här följer ett axplock av de fundamentala övertygelser som vi av erfarenhet sett att har betydelse när vi utbildar i friluftsledarskap.

Vårt uppdrag är att möjliggöra rätt utmaningar i förhållande till din erfarenhet. Vi som utbildare kan egentligen lära dig ganska lite. Hur gärna vi än skulle vilja lära dig allt vi kan. Du måste lära dig själv, därför bygger vårt upplägg på att vi som utbildar tar ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för att du skall lära dig. Det betyder att vi håller koll på att vattnet är tillräckligt varmt då du övar dina eskimåsvängar och lagom kallt då du lär dig om issäkerhet. Men det är du som både rollar och går genom isen. Vi finns där med dig och ger dig tryggheten att våga utmana dig själv.

Den bästa miljön för din förståelse av dig och andra finns i den grupp du färdas med. Det lovar vi, för vi har sett det många gånger. Här är ett hett tips för en övning i karaktär; samla ett gäng vuxna från Norden som tillsammans skall färdas i minibussar, låt dem bo ett tag i små ödestugor, eller ännu hellre ute i tält, hjälpas åt att dra pulkor på skidturer över myr och fjäll, enas om vilket håll kartan skall svängas, lära sig tycka om varandras favoritmat, känna igen varandra på lukten och dela den sista chokladbiten.

Fristående kurser

Tillsammans med Outdoor Academy har Guidestugan tagit fram en utbildning för dig som vill utöka kompetens inom guideverksamheten och lägga till forspaddling i verktygslådan. Arbete i en forsmiljö kräver erfarenhet och omdöme, därför sker utbildningen i två steg där vi har samlat utbildning från olika aktuella organisationer och verksamheter i Norden.

Fokus under forsblocket ligger på att utveckla grunder och att testa gränser inom forspaddlingen upp till klass 3. Huvudsakligen sker paddling i kajak och räddningar ur ett kamratperspektiv med beslutsfattande processer utifrån ens egna och till viss del gruppens förmågor. Viss fokus ligger även på att tillräcklig kunskap skall befästas för att planera turer för egen tränings skull på ett säkert sätt. 

Forsblocket är ett naturligt första steg i en progression att utbilda sig till guide med ansvar för gäster i forsmiljöer. Guider behöver träna för att bygga förståelse för de risker som ofta diskret presenterar sig. 

Här ska rutiner och strategier för säker paddling samt kännedom om ens egna begränsningar skapas. Yrkesmöjligheterna i branschen kan för den entreprenörielle ses som ett värdefullt och spännande komplement till vintersäsongen. 

Genomförs med instruktörer från Rescue 3 Europe och Svenska Kanotförbundet.

Fokus under forsguideblocket ligger på guidning och hantering av gäster i klass 3 forsmiljöer. Blocket innefattar säkerhetspaddling i kajak och guidning i raft. Räddning, säkerhet och ledarskap är centrala områden och en del av blocket består av träning av räddningstekniker i olika miljöer för att lägga grunder för hantering av dynamiska situationer. Ungefär hälften är fokus på rafting och guideutbildning med de dimensioner av teknisk utbildning som det innefattar. Fokuset skiftar från att ligga på personlig paddling till att handla om yrkesmässig paddling och hantering av gäster tillsammans med kollegor.

Genomförs med instruktörer från Rescue 3 Europe, International Rafting Federation, Sjöfartsverket och Svenska Kanotförbundet.

Vi utbildare på Outdoor Academy anordnar Lavin utbildning.