olav

Vandra långt och långsamt St Olav Ostrobothnia knyter an till den svensk-norska St Olavsleden. Under medeltiden var ”vallfärder” till heliga platser ett stort fenomen. Då var Trondheim i Norge ett sort mål, i klass med t.ex. Santiago de Compostela, Rom eller Jerusalem. Idag ökar intresset för vandring längs historiska pilgrimsleder. Leden följer det österbottniska kustlandskapet. … Fortsätt läsa olav