olav

Vandra långt och långsamt

St Olav Ostrobothnia knyter an till den svensk-norska St Olavsleden. Under medeltiden var ”vallfärder” till heliga platser ett stort fenomen. Då var Trondheim i Norge ett sort mål, i klass med t.ex. Santiago de Compostela, Rom eller Jerusalem. Idag ökar intresset för vandring längs historiska pilgrimsleder.

Leden följer det österbottniska kustlandskapet. Den har två delar:

  • norra delen, från Karleby söderut till Vasa
  • södra delen, från Sideby (Kristinestad) norrut till Vasa

Från södra Frankrike till nordvästra Spanien går ”El Camino de Santiago de Compostela”. Från England till Italien går ”Via Francigena”. Mot Trondheim i Norge kan man vandra ”St Olavsleden”. Alla de här lederna är europeiska kulturrutter.

St Olav Ostrobothnia skapar en finländsk anslutning till den svensk-norska St Olavsleden, med Vasa (Korsholm, Gamla Vasa) som historisk knutpunkt.

Leden är sammanlagt över 400 km lång. Båda delarna, den norra och den södra, är över 200 km långa. De föreslagna dagsetapperna är i medeltal ca 20-25 km långa. För varje etapp ska finnas möjlighet till förmånlig övernattning och andra viktiga tjänster som en vandrare kan behöva använda sig av.

Ledens sträckning är sådan, att vandraren kan uppleva det österbottniska kustlandskapet med skogar, åar, sjöar, hav – men också byar och städer. Man går på grus (skogsväg och byväg) eller längs vandringsled i skogen, men ibland också på asfalt, längs cykelväg eller större väg. En mångsidig led med historiska kopplingspunkter till den nordiska Olavskulten. En led som man kan vandra med lätt ryggsäck, många dagar i följd om man så vill.

Mera läsning kommer småningom, i form av prof. em. Nils-Erik Villstrands text om helgonet Sankt Olav och Österbotten under medeltiden.

Du hittar kartorna på Outdooractive (välj där Contents för att få en lista över alla dagsetapper)

År 2031 kommer man att fira ett 1000-års jubileum med anledning av tidpunkten när norske kung Olav helgonförklarades. För närvarande administreras projektet ”St Olav Österbotten” av Kvarnen, med KulturÖsterbotten och Kristinestads näringslivscentral som delgenomförare. Finansiering har erhållits från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader-programmet och Svenska Kulturfonden.

Projektets mål är att vandringsleden St Olav Ostrobothnia knyts till St Olavsleden till Trondheim och blir en del av den nordligaste kulturrutten som är certifierad av Europarådet.

Ordet pilgrim kommer från latin och betyder främling. Någon har beskrivit det som ”en vän som man ännu inte känner”. 

En pilgrim har kopplat lös från vardagen och är på vandring, på väg. Pilgrimsvandring finns i de flesta religioner och tycks svara mot ett djupt mänskligt behov. 

Men religion räcker inte som förklaring. När man kommer fram till Santiago de Compostela efter att ha vandrat El Camino i Spanien, får man svara på frågan ”varför gick du”? Var det av kulturella, sociala, sportsliga, religiösa, andliga skäl, eller något annat personligt? 

Många vill svara ja på allt. Det finns inte en enskild orsak bakom. Bland vandrare på en pilgrimsled uppstår ofta en speciell gemenskap, fast de kan komma från mycket olika bakgrunder. Det enkla, långsamma livet på vandring, den fysiska utmaningen (på egen nivå) och möjligheten att utvecklas som människa – där finns så mycket, som förenar så många människor.

7 nyckelord

** FRIHET ** ENKELHET ** TYSTNAD ** BEKYMMERSLÖSHET ** LÅNGSAMHET ** ANDLIGHET ** DELANDE **