Från utlandet

Information till studerande som kommer från utlandet

Frivillig karantän kan förkortas med test

Du kan förkorta den gällande karantänen (10 dygn) med två frivilliga test. Om du vid ankomsten till Finland har ett högst 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest ska du göra ett andra coronatest tidigast 72 timmar efter ankomsten till landet.  Om resultatet också av det andra testet är negativt kan du avbryta den frivilliga karantänen.

Om du inte har ett mindre än 72 timmar gammalt intyg över negativt coronatest, rekommenderar vi frivillig karantän oberoende av hur länge du tänker stanna i Finland. Denna karantän kan förkortas genom att du gör ett coronatest genast när du anländer till Finland och ett andra test tidigast 72 timmar efter det första testet. Om resultatet av båda testerna är negativt kan du avsluta den frivilliga karantänen.

När du väntar på testresultaten, stanna i frivillig karantän hemma eller på ditt inkvarteringsställe.

Testa dig på flygfältet eller på den egna hälsocentralen

Man kan testa sig på flygfältet, på hälsovårdscentralen i den egna kommunen eller på en privat läkarstation. Om du testar dig på en privat läkarstation är testet avgiftsbelagt.

Resenärer som anländer från riskområden till Finland bör använda ansiktsmask på offentliga platser.

Soite (Mellersta Österbottens hälsovårdsorganisation)

Soites telefonnummer är 06-828 7499. Den gäller både för rådgivning om coronavirus och för bokning av tid till test. Den är öppen vardagar kl. 8-17 och under veckosluten kl. 8-16.

Provtagning

Drive-in-teststationen i Karleby finns vid Mariegatan 28. Kör in på gården via Hälsovägen. I drive-in-filerna bör man läsa de instruktioner som ges och handla enligt dem. Det är förbjudet att köra in i drive-in-filerna om man inte har bokat tid.

Soites klienter kan få sitt coronaresultat som sms direkt till mobiltelefonen. Samtycke till att motta sms kan aktiveras elektroniskt i Soites egenvårdstjänst: https://soite.terveytesi.fi (välj språk Svenska, personlig inloggning). Gå till ”Kontaktinformation” för att ge ditt samtycke. För att sms skall kunna skickas krävs att du kryssar för båda rutorna som gäller sms. Resultaten kommer inom 1-5 dagar. Den testade bör vara i hemkarantän tills dess att testresultaten kommit.

Om ditt coronaresultat är positivt kontaktar Soite dig per telefon.

Info gällande boendearrangemangen under karantänstiden fås av Kvarnens kanslist Kaisa Karlström (tel. 06-8231 500 eller info@kvarnen.fi)