Samhälle Finland – FI

Tätä kautta Poliisiammattikorkeakouluun!

Aiotko hakeutua poliisikoulutukseen? Hyvä, sillä sinua tarvitaan – mutta varmista että olet hyvin valmistautunut kun haet Tampereelle Polamk:iin! Viimeisten vuosien aikana ainoastaan 8-14 % hakijoista on hyväksytty koulutukseen (lähde: www.polaml.fi)

Kvarnenin koulutusohjelma POLIS ** Samhälle Finland valmentaa sinut laaja-alaisesti Polamk:in valintakokeissa vastaan tuleviin haasteisiin.

Suomeen tarvitaan lisää kielitaitoisia poliiseja. Ihmisiä, jotka tiedostavat oikean ja väärän, ja kykenevät viestittämään tämän tiedottaessaan ja toimiessaan. Ihmisiä, jotka ymmärtävät että valta tuo mukanaan suurta vastuuta, ja ovat valmiita toimimaan väsymättä turvallisen yhteiskunnan hyväksi.

Koulutusohjelmassa lähdetään poliisin ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista. Ohjelma toteutetaan pääosin ruotsin kielellä. Sisällöllisesti se käsittelee pitkälti yleisiä, yhteiskuntapainotteisia aiheita, jotka antavat hyvän pohjan myös jatko-opinnoille palo- ja pelastusalalle.

Kvarnen:in hakuaika: 9.3-3.5.2020
Valintakoe: toukokuu 2020
Ilmoitukset opiskelupaikoista: kesäkuu 2020
Koulutuksen aloituspäivä: 18.8.2020

Koulutuksen hinta on 1 000 € / lukukausi.

Kansanopiston asuntola on edullinen asumisvaihtoehto. Huonehintaan sisältyy myös aamiainen ja lounas.

Koulutus oikeuttaa opintotukeen.

Kieli – lukeminen, kirjoittaminen, viestintä, esiintyminen. Huom: ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja suomenkielisten opiskelijoiden kielivaatimuksista!

Yhteiskunta – politiikka ja yhteiskunnallinen päätöksenteko

Rikollisuus – rikollisuuden eri muodot ja laajuudet. Ennaltaehkäisevä poliisitoiminta ja selvitystyö.

Fyysinen valmennus – kestävyys, voima ja ravinto

Yhteistyö – ryhmädynamiikka ja johtajuus

Oikeustiede – oikeusoppi, poliisin asema oikeuslaitoksessa

Tehokas valmistautuminen Polamk:in valintakokeisiin

Tampereen Poliisiammattikorkeakouluun hakevalle valintakokeista selviäminen on kova haaste. Koe on vaativa, useamman päivän kestävä kokonaisuus, johon kuuluu henkilökohtaiset haastattelut, fyysiset testit ja kirjoitustehtävät.

Suomi tarvitsee kielitaitoisia ja erilaisia kulttuuritaustoja hallitsevia poliiseja. Kvarnen:in POLIS ** Samhälle Finland-ohjelman tarkoituksena on madaltaa kynnystä hakeutua Tampereen Polamk:in ruotsinkieliseen poliisikoulutukseen. Koulutuksen jälkeen voi kuitenkin hakea myös Polamk:in suomenkieliseen koulutukseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on tehdä opiskelijoista hyvin valmistautuneita Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeen tehtäviin. Lisää Polamk:in valintakokeesta: http://www.polamk.fi

Kuka voi hakea?

Samhälle Finland on yksivuotinen, jatko-opintoihin valmentava linja poliisin ammattikoulutuksesta kiinnostuneille henkilöille.

Hakijoilla tulee olla toisen asteen tutkinto (ylioppilas- tai ammattitutkinto) sekä hyvä kieli- ja kommunikointitaito. Lisäksi tarvitaan hyvä peruskunto, oikea asenne ja jonkin verran elämänkokemusta.

Koulutuksen sisältö

Koulutusmuoto on kokopäivätoiminen opiskelu, Kvarnen:illa Kruunupyyssä. Opetus on sekoitus luokkaopetusta ja opintokäyntejä sekä fyysistä valmennusta. Yhtenä tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät poliisin ammatin realiteetit, ja että kyseessä on palveluammatti.

Poliisivoimissa on monta erilaista työtehtävää. Erikoistuminen vaatii ensin peruskoulutuksen. Oleellista on siksi vaatimusten täyttäminen, ja huolellinen valmistautuminen valintakokeisiin. Samhälle Finland auttaa tässä, ja oppilaat voivat kehittää kokeissa tarvittavia taitojaan. Esimerkiksi uintikoe on suoritettava ennen Polamk:iin hakeutumista. Fyysinen valmennus on tärkeä osa koulutusta. Oppilaat saavat mahdollisuuden suorittaa samantyyppisiä testejä kuin Polamk:in valintakokeissa. He tutustuvat myös personal trainer:iin, joka laatii jokaiselle henkilökohtaisen valmennusohjelman.

Opetuksesta vastaavat osin poliisitaustan omaavat henkilöt, sekä teemoihin liittyvät, vierailevat opettajat. Koulutuksen aikana oppilaat vierailevat mm. vankilassa ja oikeussalissa, saadakseen käsityksen oikeusprosessin käytännön toteutuksesta.

”Tarpeeseen nähden Suomessa koulutetaan liian vähän poliiseja. Tarve lisätä hakijoiden määrää on ilmeinen”

– Hans Snellman, ylikomisario, Pohjanmaan poliisilaitos

”Suomessa poliisin ammatti kiinnostaa ja kiehtoo, se nauttii yhteiskunnassa ja kansalaisten keskuudessa korkeaa arvostusta.”

– Kjell Nylund, ylikomisario, Polamk:in koulutusvastaava

@samhallefinland Instagramissa

@samhallefinland