Kvarnen – Kruunupyyn kansanopisto

Kruunupyyn kansanopisto ja kansalaisopisto

Tänä vuonna 130 täyttävä koulu – täällä mennään edelleen kuitenkin täydellä höyryllä, nykyaikaisilla koulutusohjelmilla ja monikulttuurisella tarjonnalla.

Kansanopisto järjestää pitkäkestoista, kokopäivätoimista koulutusta. Kansalaisopiston kurssitarjonnassa on laaja-alaista sisältöä kaikille ikäryhmille. Lähiseudun lukioiden opiskelijoille löytyy erikoiskursseja, hankkeita ja opintomatkoja Kvarnenin järjestäminä. Toimimme myös aktiivisena osapuolena erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehityshankkeissa, järjestämme lyhytkursseja, matkoja ja seminaareja.

Koulutusohjelmat

Kvarnen, eli “Mylly”…

Hieman vanhahtava, ruotsinkielinen sana. Se viestittää kuitenkin energiaa ja kehitystä. Mylly oli perinteisesti myös kokoontumispaikka, jossa saatettiin muun ohessa keskustella tärkeistä asioista. Teknisine ratkaisuineen myllyä yhdistettiin ideoihin, edistykseen ja kehitykseen. Haluamme jatkossakin tarjota tilaa ja hyvän ilmapiirin henkilökohtaiselle kehittymiselle.

Lue lisää: “OM KVARNEN

Esittelyvideo