POVAKO ENG

För dig som vill bli polis

Ska du söka till polisutbildningen? Bra, du behövs. Se bara till att vara väl förberedd när du söker till Polisyrkeshögskolan (Poliisiammattikorkeakoulu: polamk). Kvarnens utbildning POVAKO gör dig redo för de utmaningar som urvalsprovet och även polisyrket kommer att bjuda på.

Det behövs fler svenskspråkiga poliser i Finland. Människor som vet skillnaden mellan rätt och fel och som lyckas förmedla det i sitt sätt att kommunicera och agera. Människor som förstår att med makt följer stort ansvar och människor som är redo att outtröttligt jobba för ett tryggare samhälle.

Ansökningstid: 15.3 – 30.4.2019
Urvalsprov: 31.5.2019 vid Kvarnen i Kronoby
Meddelande om studieplats: Före den 21.6.2019
Skolstart: 20.8.2019

Utbildningen kostar 1 000 € / termin.

Det finns möjlighet att bo på internat vid skolan för en förmånlig summa.
I priset för internatboende ingår även morgonmål och lunch.

Utbildningen är studiestödsberättigad.

Språk – övning i att läsa, skriva, kommunicera och presentera

Samhälle – förståelse för politik och hur beslutsfattande i samhället går till

Kriminalitet – olika former av kriminalitet och dess omfattning. Förebyggande polisarbete och utredningar.

Fysisk träning – uthållighet, styrka och kost

Samarbete – gruppdynamik och ledarskap

Juridik – rättskunskap, polisens roll inom rättsväsendet

Målsättning

Många av de som söker till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors (Poliisiammattikorkeakoulu: polamk) har svårt att klara urvalsprovet. Det är krävande och består av flera delar såsom personliga intervjuer, fysiska tester och essäuppgifter. Det råder brist på svenskspråkiga poliser i Finland och det kommer också att behövas fler poliser med annan språklig och kulturell bakgrund.

För att sänka tröskeln att söka in till den svenskspråkiga polisutbildningen i Tammerfors startas den förberedande linjen Samhälle Finland i Kronoby i augusti 2019. Kvarnen arrangerar utbildningen i samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och Polisinrättningen i Österbotten.

Utbildningen ska göra de studerande väl förberedda inför de uppgifter som ingår i urvalsprovet till Polisyrkeshögskolan. Mera information om Polisyrkeshögskolans inträdesprov hittar ni på http://www.polamk.fi

Vem kan söka?

Samhälle Finland är en ettårig förberedande linje för personer som är intresserade av att utbilda sig till polis. Utbildningen är den första i sitt slag i Finland.

Innehållet i utbildningen har planerats utgående från de kunskaper som behövs inom polisyrket. Ganska långt handlar det om allmänna samhällsrelaterade ämnen som också ger en bra grund för fortsatta studier, närmast inom brand- och räddningsväsendet.

Sökande till utbildningen Samhälle Finland måste ha examen från andra stadiet (student- eller yrkesexamen), ett bra språk och god kommunikationsförmåga. Dessutom behövs god kondition, rätt attityd och livserfarenhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen sker i form av heltidsstudier vid Kvarnen i Kronoby. Undervisningen i klassrum varvas med studiebesök och fysisk träning. Målet är att de studerande ska förstå vad det innebär att arbeta som polis, och att det i grund och botten är fråga om ett serviceyrke.

Det finns många olika arbetsuppgifter inom polisyrket, men för att kunna specialisera sig måste man först gå grundutbildningen. Därför är det viktigt att man uppfyller kraven och förbereder sig noggrant inför urvalsproven. Här hjälper Samhälle Finland till och studerandena får de färdigheter som förutsätts. T.ex. ordnas simprov som måste vara genomfört före man söker in till Polisyrkeshögskolan. Den fysiska träningen är en väsentlig del av utbildningen. Studerande har chans att utföra liknande tester som sedan ingår i urvalsprovet till Polisyrkeshögskolan. De får också träffa en personlig tränare som utarbetar individuella träningsprogram för alla.

Undervisningen hålls delvis av personer med polisbakgrund, samt gästföreläsare beroende på tema. Under utbildningen får eleverna bland annat besöka ett fängelse och en rättssal för att få en bättre förståelse för hur en rättsprocess går till.

Mera information

Matias Holmberg, tel. 040 500 1799, matias.holmberg@kvarnen.fi

“Grundorsaken till bristen på poliser är, att det inte utbildats tillräckligt antal polismän i förhållande till behovet. Behovet av flera sökande och antagna är således uppenbart.”

– Hans Snellman, överkommissarie

“Polisyrket i Finland är intressant, eftertraktat och har en hög status i samhället och bland medborgarna.”

– Kjell Nylund, överkommissarie och utbildare vid Polamk